Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5357Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro22.01.2020 - 06:36
5363Rada Archiwalna24.01.2020 - 11:50
5367Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201224.01.2020 - 23:00
5382Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 19:28
5424Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.01.2020 - 12:17
5443Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.24.01.2020 - 03:37
5476Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/201022.01.2020 - 14:44
5485Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych24.01.2020 - 22:02
5499Kolegium Wydawnicze24.01.2020 - 14:39
5505Regulamin Stron Serwisów Internetowych Jednostek Organizacyjnych23.01.2020 - 10:30
5515 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)24.01.2020 - 03:36
5535Nr 68/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie praktyk studenckich 24.01.2020 - 05:13
5544Jednostka Środowiskowa23.01.2020 - 21:46
5574Terminy spotkań wyborczych25.01.2020 - 02:33
5594Rejestry - Wydział Nauk Medycznych24.01.2020 - 05:06
5605Nr 304 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie23.01.2020 - 00:19
5608Komisja Etyki24.01.2020 - 18:42
5609Rejestry - Wydział Nauk Technicznych25.01.2020 - 02:41
5655Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej24.01.2020 - 20:19
5666Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen24.01.2020 - 04:43
5681Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.24.01.2020 - 19:10
5687Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej24.01.2020 - 10:36
5704Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia24.01.2020 - 03:48
5744Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.01.2020 - 20:06
5748 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka25.01.2020 - 02:45
5755w roku akademickim 2006/200724.01.2020 - 13:55
5755Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 23.01.2020 - 16:44
5755Decyzja Nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych24.01.2020 - 21:26
5767Strategia Rozwoju Uniwersytetu24.01.2020 - 21:00
5771Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 15:05

Łącznie 24220523 odwiedzin dla wszystkich podstron.