Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
131Nr 52/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1...20.10.2019 - 02:59
131DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Geodezji 21.10.2019 - 04:02
130Nr 543 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok 21.10.2019 - 14:23
130Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawsto na okres do 31 grudnia 2021 r. 21.10.2019 - 11:15
128DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa20.10.2019 - 02:59
127Nr 82/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 21.10.2019 - 13:40
126Nr 538 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie logistyką”20.10.2019 - 01:11
126Nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w w Olsztynie’’, Zadanie 1 Nowe specjalności w języku angielskim...19.10.2019 - 12:49
126Nr 57/2019 z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych...21.10.2019 - 15:44
125Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok19.10.2019 - 01:58
124Nr 542 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”21.10.2019 - 15:54
124Nr 44/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR...19.10.2019 - 06:47
123Nr 47/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” 19.10.2019 - 06:47
121Nr 541 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Prawo zamówień publicznych”20.10.2019 - 23:26
120Nr 537 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie i marketing w oświacie”19.10.2019 - 03:58
120Nr 539 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”19.10.2019 - 22:54
119DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii21.10.2019 - 11:16
118DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką21.10.2019 - 11:16
118Nr 53/2019 z dnia 6 sierpnia roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie20.10.2019 - 20:58
115Nr 540 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe i personalne” 21.10.2019 - 12:32
115Nr 46/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” 21.10.2019 - 11:58
114Nr 132/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse na okres do 31 grudnia 2021 r.21.10.2019 - 14:42
113Nr 534 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”19.10.2019 - 08:46
113Nr 545 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działkach gruntu nr 295/28 i 284/15, obręb 8 Leginy gm. Reszel...20.10.2019 - 20:06
112Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza 21.10.2019 - 14:47
112Nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.21.10.2019 - 15:26
112Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r. 21.10.2019 - 11:15
111Nr 142/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 21.10.2019 - 11:10
110Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt21.10.2019 - 10:25
109Nr 51/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”20.10.2019 - 10:05

Łącznie 23205805 odwiedzin dla wszystkich podstron.