Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1882UCHWAŁA Nr 865 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych03.08.2020 - 17:44
1914UCHWAŁA Nr 879 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Lecha MAŻEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego03.08.2020 - 15:07
1941UCHWAŁA Nr 880 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny PARZYCH-BLAKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego02.08.2020 - 14:53
1903UCHWAŁA Nr 881 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mieczysława RÓŻAŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.08.2020 - 21:33
2281UCHWAŁA Nr 882 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.08.2020 - 08:45
2009UCHWAŁA Nr 883 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Lucjana ŚWITO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego02.08.2020 - 18:45
2698UCHWAŁA Nr 884 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła WIELGOSZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego03.08.2020 - 11:24
2361UCHWAŁA Nr 886 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Joan04.08.2020 - 01:17
1894UCHWAŁA Nr 887 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego dr. hab. Alvydasowi NIKŽENTAITISOWI04.08.2020 - 10:00
1936UCHWAŁA Nr 888 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg03.08.2020 - 23:08
1954UCHWAŁA Nr 890 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zjazdu na planowany parking przy ul. Heweliusza”01.08.2020 - 21:33
1758UCHWAŁA Nr 891 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 719 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku przy ul. 01.08.2020 - 21:33
1823UCHWAŁA Nr 892 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji kształcenia na kierunku mechatronika prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku 01.08.2020 - 21:33
1736UCHWAŁA Nr 896 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych02.08.2020 - 15:07
1795UCHWAŁA Nr 897 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej02.08.2020 - 01:08
1756UCHWAŁA Nr 898 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 04.08.2020 - 10:26
1952UCHWAŁA Nr 899 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 04.08.2020 - 07:35
2132UCHWAŁA Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.08.2020 - 21:32
1823UCHWAŁA Nr 903 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie02.08.2020 - 05:08
1871UCHWAŁA Nr 904 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie03.08.2020 - 19:35
2770UCHWAŁA Nr 913 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/201304.08.2020 - 06:40
1916UCHWAŁA Nr 917 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Witolda ŁUKASZEWICZA03.08.2020 - 09:30
1839UCHWAŁA Nr 922 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Heleny POCIECHINY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 04.08.2020 - 13:06
1909UCHWAŁA Nr 923 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja SKRZYPCZAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.08.2020 - 21:32
1911UCHWAŁA Nr 924 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Stanisława GUMKOWSKIEGO 03.08.2020 - 20:38
1950UCHWAŁA Nr 925 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Haliny PIEŃKOWSKIEJ 02.08.2020 - 17:14
1867UCHWAŁA Nr 927 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w składzie Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:32
2086UCHWAŁA Nr 928 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości01.08.2020 - 21:32
1869UCHWAŁA Nr 929 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Ostróda04.08.2020 - 12:38
1942UCHWAŁA Nr 930 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima04.08.2020 - 06:05

Łącznie 26448440 odwiedzin dla wszystkich podstron.