Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3258Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury13.05.2021 - 14:07
2829Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 22:27
2050Nr 95/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych13.05.2021 - 15:42
1562Nr 95/2013 Z dnia 28 października 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Obiektów na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku09.05.2021 - 03:45
1455Nr 95/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie oświatą”09.05.2021 - 03:32
2326Nr 95/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 10:54
1197Nr 95/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln13.05.2021 - 17:06
2046Nr 95/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przyznania nagrody pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie realizującym zadania w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 202013.05.2021 - 11:49
1195Nr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/201812.05.2021 - 15:59
810Nr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych13.05.2021 - 22:35
786Nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego 13.05.2021 - 09:16
548Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii13.05.2021 - 15:43
598Nr 95/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 17. 13.05.2021 - 17:50
285Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii13.05.2021 - 13:03
1031Nr 95/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii14.05.2021 - 01:35
1459Nr 96 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie kierunków działalności Uniwersytetu13.05.2021 - 13:00
1643Nr 96 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/4, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 4 oraz udziałem w gruncie i budynku 14.05.2021 - 02:42
1168Nr 96 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie nadania medalu okolicznościowego UWM10.05.2021 - 08:33
3292Nr 96 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Leśnym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska10.05.2021 - 10:32
2512Nr 96 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych13.05.2021 - 15:49
2941Nr 96 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych10.05.2021 - 12:11
4921Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy 13.05.2021 - 08:47
2185Nr 96/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji09.05.2021 - 04:08
1656Nr 96/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kulturoznawstwo”13.05.2021 - 10:39
1485Nr 96/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów w zakresie nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość”10.05.2021 - 16:29
1342Nr 96/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok09.05.2021 - 22:27
2679Nr 96/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie14.05.2021 - 00:02
1191Nr 96/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Środowisku11.05.2021 - 00:12
2737Nr 96/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 14:40
887Nr 96/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron internetowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 18:16

Łącznie 29288414 odwiedzin dla wszystkich podstron.