Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1441Nr 35 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2003 rok13.05.2021 - 20:02
764Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.13.05.2021 - 20:02
9191Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych13.05.2021 - 20:02
965Nr 219/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/202013.05.2021 - 20:02
2880Nr 16 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 20:03
1084Nr 327 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 13.05.2021 - 20:03
657UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziale Zamówień Publicznych13.05.2021 - 20:03
1565Nr 92 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Politechniką w Setubal, Portugalia 13.05.2021 - 20:04
179 ANNA SZCZERBA-TUREK13.05.2021 - 20:04
152 ANNA RAPACZ-LEONARD13.05.2021 - 20:04
3189Nr 433 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”13.05.2021 - 20:04
2605Nr 502 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”13.05.2021 - 20:05
2512Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka stosowana”13.05.2021 - 20:05
6557Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami13.05.2021 - 20:06
189Nr 33 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 202013.05.2021 - 20:06
2568Nr 797 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Bogusławowi ŚLIWERSKIEMU13.05.2021 - 20:06
1799UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE KONTROLI FINANSOWEJ KWESTURY13.05.2021 - 20:07
1459Nr 113 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2004 r., na kierunki, na których przewidziano egzaminy wstępne kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury" 13.05.2021 - 20:07
1833Struktura Szkoły Zdrowia Publicznego13.05.2021 - 20:07
2663Nr 450 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 20:07
1117Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim13.05.2021 - 20:07
3711Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201613.05.2021 - 20:08
571Nr 673 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim13.05.2021 - 20:09
1294Nr 73/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych13.05.2021 - 20:09
2424Nr 241 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Wojciech KLOCA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.05.2021 - 20:09
177Nr 30/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2024 roku13.05.2021 - 20:10
1497Nr 59/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku13.05.2021 - 20:10
18783Biuro ds. Kształcenia13.05.2021 - 20:11
1415Nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 20:12
3232Nr 64/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 20:12

Łącznie 29288561 odwiedzin dla wszystkich podstron.