Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
207MAGDALENA SKOLIMOWSKA11.08.2020 - 09:25
1821Nr 223 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie polityki kadrowej 11.08.2020 - 09:25
1454Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego11.08.2020 - 09:25
17409Skład Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej11.08.2020 - 09:25
148Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka 11.08.2020 - 09:25
1668Nr 21/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka” 11.08.2020 - 09:26
2128Decyzja Nr 36/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2009/2010 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazursk11.08.2020 - 09:26
1412Nr 835 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Trzeciego Wieku w Wilnie, Litwa11.08.2020 - 09:27
1252Nr 245 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 09:27
4019Nr 205 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do przygotowania Uniwersytetu do wykonywania zadań związanych ze sprzątaniem i dozorem mienia siłami i śro11.08.2020 - 09:27
1243Nr 153 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie uzupełnienia do Uchwały Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich11.08.2020 - 09:27
182Nr 687 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Krystynie ŻUK-GOŁASZEWSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo11.08.2020 - 09:28
708Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko: Streetworker11.08.2020 - 09:28
78Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”11.08.2020 - 09:29
132Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usł11.08.2020 - 09:29
2980Nr 66 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności11.08.2020 - 09:29
495Nr 50/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w stanie zagrożenia epidemicznego11.08.2020 - 09:29
1474UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI11.08.2020 - 09:29
216Nr 51/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 09:29
1950Nr 41/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do realizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie programu Green University11.08.2020 - 09:29
36355 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI11.08.2020 - 09:30
2247Nr 808 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki11.08.2020 - 09:30
118Nr 52/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania11.08.2020 - 09:30
164Nr 53/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 11.08.2020 - 09:30
135Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...11.08.2020 - 09:31
244Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego11.08.2020 - 09:31
170AGNIESZKA BARYCZKA11.08.2020 - 09:32
2401Nr 388 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku11.08.2020 - 09:32
2399ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.11.08.2020 - 09:32
94Nr 56/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.08.2020 - 09:33

Łącznie 26508282 odwiedzin dla wszystkich podstron.