Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
61Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202422.10.2020 - 13:21
2370Nr 218 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/201422.10.2020 - 13:21
2463Nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 22.10.2020 - 13:21
3747Oświadczenia do ewaluacji22.10.2020 - 13:21
1288Nr 79 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury"22.10.2020 - 13:21
532Nr 573 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...22.10.2020 - 13:22
3681Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja22.10.2020 - 13:22
2288Nr 247 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Urszuli FILIPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 13:22
1272Nr 156 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego22.10.2020 - 13:22
3324OŚWIADCZENIE PRZEDINWENTARYZACYJNE22.10.2020 - 13:22
3826Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 13:22
2611Nr 497 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie”22.10.2020 - 13:23
3302Nr 110 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego22.10.2020 - 13:23
3498Nr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”22.10.2020 - 13:23
3953Majątek trwały uczelni 2005/200622.10.2020 - 13:23
1576Nr 133/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa22.10.2020 - 13:24
1935Nr 8/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 13:24
2060Nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2013/201422.10.2020 - 13:24
6153 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)22.10.2020 - 13:24
4279Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 13:24
3564Nr 230 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile22.10.2020 - 13:24
1494Nr 788 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Abaja, Kazachstan22.10.2020 - 13:25
5191200522.10.2020 - 13:25
1794Decyzja Nr 58/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Rady Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 22.10.2020 - 13:25
633Nr 574 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...22.10.2020 - 13:25
2510Nr 533 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 13:25
5900Terminy spotkań wyborczych22.10.2020 - 13:25
2523Nr 322 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Ally KAMALOVEJ22.10.2020 - 13:26
12404Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe22.10.2020 - 13:26
737Nr 481 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym22.10.2020 - 13:26

Łącznie 27295181 odwiedzin dla wszystkich podstron.