Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3601Nr 229 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Geodezji i Kartografii w Moskwie, Federacja Rosyjska10.08.2020 - 21:49
3601Zarządzenie Nr 40/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 11:09
3602Nr 336 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łężanach10.08.2020 - 03:45
3603Nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu pokarmowym”11.08.2020 - 00:31
3607Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wzoru Certyfikatu ukończenia szkolenia „Pierwsza pomoc przedlekarska”09.08.2020 - 07:53
3608Nr 72/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie Procedury monitoringu komputerów służbowych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 05:06
3609Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200710.08.2020 - 09:58
3609w roku akademickim 2013/201409.08.2020 - 04:37
3611Nr 50/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 05:39
3612Źródła finansowania inwestycji 2005/200609.08.2020 - 04:52
3612Decyzja Nr 31/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy09.08.2020 - 06:40
3613Nr 204 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Narodowym „Lwowska Politechnika” we Lwowie, Ukraina11.08.2020 - 03:32
3618Ordynacja wyborcza10.08.2020 - 20:02
3620Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 02:46
3621Nr 318 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 09:39
3628Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” 08.08.2020 - 10:23
3628Nr 635 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2012-2014 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego10.08.2020 - 13:33
3629Nr 633 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o powołaniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Zintegrowany układ technologiczny do wytwarzania kabli elektro-energetycznych..."11.08.2020 - 06:54
3630Protokół Nr 25 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku10.08.2020 - 21:55
3632Grunty własne 2006/200710.08.2020 - 18:59
3632S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 23:34
3634Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 11.08.2020 - 08:36
3635Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 03.08.2020 - 04:32
3639Zarządzenie Nr 31/2009 Rektora z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie procedury przyznania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.09.08.2020 - 14:23
3639Nr 873 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce10.08.2020 - 14:16
3640Nr 170 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2008 roku10.08.2020 - 12:26
3641Nr 580 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jerzemu SKOLIMOWSKIEMU11.08.2020 - 07:00
3648Nr 312 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 00:52
3649Nr 99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.08.2020 - 02:09
3649Nr 55 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...10.08.2020 - 07:19

Łącznie 26507015 odwiedzin dla wszystkich podstron.