Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3594Nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu pokarmowym”04.08.2020 - 03:28
3595200203.08.2020 - 19:29
3595Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:36
3599Nr 72/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie Procedury monitoringu komputerów służbowych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 01:38
3601Nr 50/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 22:35
3603Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200701.08.2020 - 05:26
3603Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wzoru Certyfikatu ukończenia szkolenia „Pierwsza pomoc przedlekarska”02.08.2020 - 18:01
3604Źródła finansowania inwestycji 2005/200602.08.2020 - 05:43
3606Decyzja Nr 31/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy02.08.2020 - 09:57
3606w roku akademickim 2013/201404.08.2020 - 14:56
3608Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 11:36
3611Nr 204 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Narodowym „Lwowska Politechnika” we Lwowie, Ukraina02.08.2020 - 18:41
3611Ordynacja wyborcza04.08.2020 - 07:13
3612Nr 318 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 08:43
3620Protokół Nr 25 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku03.08.2020 - 13:27
3622Nr 633 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o powołaniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Zintegrowany układ technologiczny do wytwarzania kabli elektro-energetycznych..."02.08.2020 - 22:30
3622Nr 635 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2012-2014 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego04.08.2020 - 03:29
3623Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” 04.08.2020 - 10:15
3625S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 07:15
3628Grunty własne 2006/200704.08.2020 - 07:15
3628Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 04.08.2020 - 06:26
3634Nr 873 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce04.08.2020 - 00:38
3635Zarządzenie Nr 31/2009 Rektora z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie procedury przyznania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.04.08.2020 - 09:06
3635Nr 580 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jerzemu SKOLIMOWSKIEMU04.08.2020 - 08:05
3635Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 03.08.2020 - 04:32
3637Nr 170 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2008 roku03.08.2020 - 21:56
3640Nr 163 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich01.08.2020 - 23:13
3641Nr 55 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...04.08.2020 - 10:05
3642Nr 312 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:36
3643200404.08.2020 - 11:44

Łącznie 26448231 odwiedzin dla wszystkich podstron.