Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3004Nr 252 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie23.11.2020 - 22:42
1989Nr 402 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez UWM w Olsztynie do konsorcjum naukowo-przemysłowego w celu realizacji projektu pn. „Innowacyjny preparat dezodoryzujący dla drobiarskich pomieszczeń produkcyjnych” 23.11.2020 - 22:42
252KLAUDIA GORIEWA-DUBA23.11.2020 - 22:42
2624Nr 274 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 110 m. Olsztyn.23.11.2020 - 22:42
2910Nr 295 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie23.11.2020 - 22:42
134ADRIAN DUBA23.11.2020 - 22:42
26 PIOTR HERMAN 23.11.2020 - 22:43
2286DECYZJA Nr 10 z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.23.11.2020 - 22:43
7887Domy studenckie23.11.2020 - 22:43
2293Nr 72/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Indeks uczestnika studiów doktoranckich”23.11.2020 - 22:43
2848Nr 9 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.11.2020 - 22:43
11007Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej23.11.2020 - 22:43
1369Nr 68/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2016/201723.11.2020 - 22:43
1413Nr 71/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji23.11.2020 - 22:43
2323Nr 51/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 45/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej.23.11.2020 - 22:43
1069Nr 17/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnia23.11.2020 - 22:43
85TOMASZ DULSKI23.11.2020 - 22:44
2457Nr 173 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A 23.11.2020 - 22:44
1156TOMASZ GAJOWNIK23.11.2020 - 22:44
955Nr 196/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiej23.11.2020 - 22:44
1812Nr 291 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zgody na rozpoczęcie inwestycji pn. Hala Wegetacyjna Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM23.11.2020 - 22:44
24125Skład osobowy Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt23.11.2020 - 22:45
15627NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.11.2020 - 22:46
2648Nr 607 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych23.11.2020 - 22:46
516Nr 205/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego23.11.2020 - 22:46
2556Nr 418 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Jana LIMANOWSKIEGO23.11.2020 - 22:47
5319Decyzja Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie 23.11.2020 - 22:47
2429Nr 172 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima23.11.2020 - 22:47
1500Nr 228 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Lizbonie, Portugalia23.11.2020 - 22:47
1442Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 23.11.2020 - 22:47

Łącznie 27635930 odwiedzin dla wszystkich podstron.