Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
679Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0029.03.2020 - 00:47
2378Nr 726 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów 29.03.2020 - 00:47
1975Nr 725 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni29.03.2020 - 00:47
1332Nr 808 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201629.03.2020 - 00:47
5086Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.03.2020 - 00:48
33365Archiwalna wersja strony29.03.2020 - 00:48
1805Nr 723 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja29.03.2020 - 00:48
2689Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 29.03.2020 - 00:48
1521Nr 722 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy Pl. Łódzkim 329.03.2020 - 00:48
6802Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa29.03.2020 - 00:48
1580Nr 721 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 29.03.2020 - 00:48
1563Nr 720 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę podmiotom zewnętrznym określonych aktywów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w celu prowadzenia przez te podmioty działalności w zakresie dializoterapii29.03.2020 - 00:48
1590Nr 719 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2015 rok29.03.2020 - 00:48
1711Nr 718 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2014 rok29.03.2020 - 00:48
3391Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:48
610Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii29.03.2020 - 00:49
4560Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału 29.03.2020 - 00:49
4882Nr 716 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:49
1177Nr 207 z dnia 29 październka 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Albercie, Kanada29.03.2020 - 00:49
3438Nr 715 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku29.03.2020 - 00:49
75Nr 225/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.03.2020 - 00:49
3067Nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy29.03.2020 - 00:49
1219Nr 185 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie29.03.2020 - 00:49
2989Nr 714 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku29.03.2020 - 00:49
2916Nr 107 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy29.03.2020 - 00:49
2011Nr 713 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie29.03.2020 - 00:49
8942Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej29.03.2020 - 00:49
2287Nr 712 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów - inżynieria kosmiczna29.03.2020 - 00:49
1028KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO29.03.2020 - 00:49
1598Nr 710 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201629.03.2020 - 00:49

Łącznie 24966981 odwiedzin dla wszystkich podstron.