Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
4110Nr 308 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200810.08.2020 - 01:07
300Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu10.08.2020 - 01:07
3395Nr 55/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 01:08
568Nr 53/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...10.08.2020 - 01:08
2540Nr 385 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja10.08.2020 - 01:08
3545Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu10.08.2020 - 01:08
471Nr 53/2019 z dnia 6 sierpnia roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie10.08.2020 - 01:08
1348Nr 267 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwową Krymską Akademią Budownictwa Turystycznego i Ochrony Środowiska w Symferopolu, Ukraina10.08.2020 - 01:08
402Nr 587 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Socjoterapia”10.08.2020 - 01:08
962Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii10.08.2020 - 01:09
4061Nr 35/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa10.08.2020 - 01:09
7533Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 01:09
271Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt10.08.2020 - 01:10
1417Nr 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 01:10
92MIROSŁAW PIETRUSEWICZ10.08.2020 - 01:10
2468Nr 423 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 10.08.2020 - 01:11
574Nr 85/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”10.08.2020 - 01:11
2885Nr 303 z dnia 9 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim10.08.2020 - 01:12
3251Kryteria kwalifikacji10.08.2020 - 01:13
1783Nr 31/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Polityka rolna Unii Europejskiej „Agro-Unia””10.08.2020 - 01:13
2354Nr 795 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Renaty MARKS-BIELSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.08.2020 - 01:14
3061Nr 224 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą kryta pływalnia wielozadaniowa UWM w Olsztynie10.08.2020 - 01:14
2285Nr 240 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Marka JURKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.08.2020 - 01:14
62Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli10.08.2020 - 01:14
5107200510.08.2020 - 01:15
355Nr 577 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Integrowana produkcja i ochrona roślin”10.08.2020 - 01:15
3097Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2013 rok10.08.2020 - 01:15
2154Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej10.08.2020 - 01:16
3760Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-210.08.2020 - 01:16
1973Nr 77/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 01:16

Łącznie 26495792 odwiedzin dla wszystkich podstron.