Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
737Nr 481 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym22.10.2020 - 13:26
2428Nr 223 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 13:26
1217Nr 335 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie 22.10.2020 - 13:26
2570Nr 684 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu na centrum dydaktyczno-naukowe w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna i dietetyka na Wydziale Nauki o Żywności” 22.10.2020 - 13:27
2411Nr 747 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Barbary FIJAŁKOWSKIEJ22.10.2020 - 13:28
3324Protokół nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 r.22.10.2020 - 13:28
3749Nr 121z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...22.10.2020 - 13:28
1994Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające”22.10.2020 - 13:28
627 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 13:29
639Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię22.10.2020 - 13:29
5484Rejestry - Dział Obsługi Technicznej22.10.2020 - 13:29
2235Nr 362 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 23 z dnia 21 września 2012 r. 22.10.2020 - 13:29
1422Nr 174 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie osobowej22.10.2020 - 13:29
2638Udostępnianie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych22.10.2020 - 13:29
138PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM22.10.2020 - 13:30
34Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych22.10.2020 - 13:30
2166Nr 367 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 28 z dnia 21 września 2012 roku 22.10.2020 - 13:30
111Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202422.10.2020 - 13:30
3125Nr 223 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 13:30
123konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii 22.10.2020 - 13:30
304Nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 13:30
2649Nr 562 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 13:31
45300PROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM22.10.2020 - 13:31
3101Zarządzenie Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym” 22.10.2020 - 13:31
960Nr 317 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda22.10.2020 - 13:31
2606Nr 722 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 13:31
714Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 13:32
2922Nr 37/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku22.10.2020 - 13:32
1350Nr 25 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej22.10.2020 - 13:32
716Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 13:32

Łącznie 27295331 odwiedzin dla wszystkich podstron.