Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3543Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.08.08.2020 - 19:34
3544Nr 8 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 22:48
3545Nr 122 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital zpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku09.08.2020 - 11:30
3545Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu10.08.2020 - 01:08
3548Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich09.08.2020 - 08:32
3550Nr 449 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”10.08.2020 - 01:50
3554Decyzja Nr 11/2009 Rektora z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 09.08.2020 - 06:33
3554Nr 207 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Kazimierza GRABOWSKIEGO08.08.2020 - 12:24
3555UWM zatrudnie pracowników technicznych pływalni09.08.2020 - 05:08
3556Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.09.08.2020 - 14:24
3557Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 03:24
3559Nr 398 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”08.08.2020 - 15:49
3562Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora08.08.2020 - 07:39
3563200109.08.2020 - 10:02
3565Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 09.08.2020 - 22:37
3567Nr 50 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej09.08.2020 - 14:05
3567Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja09.08.2020 - 01:44
3568200309.08.2020 - 10:25
3568Nr 211 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza DASZKIEWICZA09.08.2020 - 09:36
3569Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych08.08.2020 - 20:27
3571Nr 172 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 03:29
3583Liczba elektorów wybieranych spośród studentów07.08.2020 - 17:46
3585Nr 158 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariusz MAJEWSKIEGO09.08.2020 - 19:17
3586Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 02:47
3590Sprawozdanie finansowe za rok 200508.08.2020 - 21:32
3590Decyzja Nr 4/2009 Rektora z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr KSI POKL.09.02.00-28-447/08, pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodoweg09.08.2020 - 17:59
3595Nr 162 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.08.2020 - 06:22
3595Nr 659 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.309.08.2020 - 11:01
3598Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 19:26
3598Nr 229 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Geodezji i Kartografii w Moskwie, Federacja Rosyjska09.08.2020 - 21:48

Łącznie 26495356 odwiedzin dla wszystkich podstron.