Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3545Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.11.08.2020 - 14:31
3545Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu10.08.2020 - 01:08
3546Nr 8 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 07:21
3548Nr 122 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital zpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku11.08.2020 - 23:46
3550Nr 449 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”10.08.2020 - 01:50
3551Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich11.08.2020 - 12:35
3555UWM zatrudnie pracowników technicznych pływalni09.08.2020 - 05:08
3556Decyzja Nr 11/2009 Rektora z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.08.2020 - 12:16
3556Nr 207 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Kazimierza GRABOWSKIEGO12.08.2020 - 10:36
3558Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.12.08.2020 - 06:29
3559Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.08.2020 - 15:17
3562Nr 398 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”11.08.2020 - 21:43
3563Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora11.08.2020 - 12:48
3566200111.08.2020 - 12:09
3567Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12.08.2020 - 10:30
3568Nr 50 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej10.08.2020 - 17:24
3570200312.08.2020 - 09:20
3570Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja12.08.2020 - 05:34
3572Nr 172 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 17:52
3572Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych11.08.2020 - 22:44
3574Nr 211 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza DASZKIEWICZA12.08.2020 - 11:12
3583Liczba elektorów wybieranych spośród studentów07.08.2020 - 17:46
3586Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 02:47
3589Nr 158 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariusz MAJEWSKIEGO11.08.2020 - 22:42
3592Sprawozdanie finansowe za rok 200512.08.2020 - 02:50
3593Decyzja Nr 4/2009 Rektora z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr KSI POKL.09.02.00-28-447/08, pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodoweg12.08.2020 - 01:39
3597Nr 162 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 12:13
3597Nr 659 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.311.08.2020 - 14:36
3598Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 19:26
3601200211.08.2020 - 22:48

Łącznie 26518008 odwiedzin dla wszystkich podstron.