Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
591Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202008.08.2020 - 00:30
590Nr 101/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 410.08.2020 - 04:16
589Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 01:49
589Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych10.08.2020 - 08:55
589Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 09.08.2020 - 14:12
588Nr 471 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...09.08.2020 - 17:27
587Nr 91/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 02:27
586Nr 70/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202110.08.2020 - 08:49
586Nr 469 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa i Administracji w latach 2017 i 201810.08.2020 - 10:19
586Nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w w Olsztynie’’, Zadanie 1 Nowe specjalności w języku angielskim...10.08.2020 - 11:59
585Nr 77/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Duchowość współczesna i jej wyzwania dla prezbitera”09.08.2020 - 17:59
585Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu08.08.2020 - 12:10
584Nr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych02.08.2020 - 02:18
583Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ 04.08.2020 - 22:46
582Nr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/201910.08.2020 - 11:08
582Nr 460 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim07.08.2020 - 23:21
582Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu06.08.2020 - 04:49
582Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.10.08.2020 - 06:41
581Nr 547 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok09.08.2020 - 07:14
577Nr 26/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw08.08.2020 - 14:56
577Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko Rzecznika ds. Równości Szans10.08.2020 - 06:12
576Nr 103/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii10.08.2020 - 12:52
576Nr 466 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej10.08.2020 - 10:40
575Nr 462 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.09.08.2020 - 15:52
575Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 Podnoszenie kompetencji...10.08.2020 - 02:56
575DOROTA SOWIŃSKA-KOBELAK09.08.2020 - 19:06
574Nr 85/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”10.08.2020 - 01:11
574Nr 82/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym08.08.2020 - 22:14
574Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 08:59
573NR 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2020/202107.08.2020 - 06:55

Łącznie 26499116 odwiedzin dla wszystkich podstron.