Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1185Nr 48/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 33/2014 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność...29.03.2020 - 00:38
1461Nr 846 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Central European University, Węgry29.03.2020 - 00:38
2675Decyzja Nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/201329.03.2020 - 00:38
1437Nr 845 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Technicznym „Charkowski Instytut Politechniczny”, Ukraina29.03.2020 - 00:38
1322Nr 844 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę Instytutowi Terapii Komórkowych S.A. określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie29.03.2020 - 00:38
1478Nr 843 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201629.03.2020 - 00:38
1551Nr 842 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na utworzenie spółki celowej pn. „InnoInvest UWM”29.03.2020 - 00:39
1602Nr 841 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 29.03.2020 - 00:39
16328Wydział Teologii29.03.2020 - 00:39
1998Nr 363 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 24 z dnia 21 września 2012 roku 29.03.2020 - 00:39
1617Nr 840 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok29.03.2020 - 00:39
2963Decyzja Nr 13/2009 Rektora z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”29.03.2020 - 00:39
14137Nr 49/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/201429.03.2020 - 00:39
1663Nr 839 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2016 rok29.03.2020 - 00:39
2873Nr 189 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony29.03.2020 - 00:39
2618Nr 672 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony29.03.2020 - 00:39
1735Nr 838 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok29.03.2020 - 00:39
1804Nr 837 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201929.03.2020 - 00:39
2468Nr 140 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk w Sewastopolu, Ukraina29.03.2020 - 00:39
10417Władze Wydziału Nauk o Środowisku29.03.2020 - 00:39
1322Nr 836 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zdołbunowie, Ukraina29.03.2020 - 00:39
1464Nr 223 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku29.03.2020 - 00:39
1179Nr 7 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Olszewskiego29.03.2020 - 00:39
1276Nr 835 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Trzeciego Wieku w Wilnie, Litwa29.03.2020 - 00:39
1380Nr 834 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Solecznikach, Litwa29.03.2020 - 00:39
1288Nr 833 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Niemenczynie, Litwa29.03.2020 - 00:39
1311Nr 832 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Lwowie, Ukraina29.03.2020 - 00:39
1285Nr 831 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kłajpedzie, Litwa29.03.2020 - 00:39
2755Nr 202 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Rosja29.03.2020 - 00:39
1305Nr 830 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kiejdanach, Litwa29.03.2020 - 00:39

Łącznie 24966730 odwiedzin dla wszystkich podstron.