Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1908Decyzja Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiąz11.08.2020 - 09:21
3357Decyzja Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201211.08.2020 - 09:21
1328KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ11.08.2020 - 09:21
306Nr 23/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii (ze zm.)11.08.2020 - 09:21
2524Zarządzenia NR 13 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika kultury zdrowotnej”11.08.2020 - 09:21
6930Schemat organizacyjny11.08.2020 - 09:21
669NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 11.08.2020 - 09:21
1559Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 11.08.2020 - 09:21
8688LISTA ELEKTORÓW11.08.2020 - 09:22
2144Nr 561 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym...11.08.2020 - 09:22
1281KONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ11.08.2020 - 09:22
5618Konkurs na stanowisko Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej11.08.2020 - 09:22
728Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/202011.08.2020 - 09:22
1028Nr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 09:22
2858Nr 35/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”11.08.2020 - 09:22
1144Nr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”11.08.2020 - 09:22
1197Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. staży naukowych i naukowo-dydaktycznych11.08.2020 - 09:23
11151Studia na odległość11.08.2020 - 09:23
3569Nr 211 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza DASZKIEWICZA11.08.2020 - 09:23
2035UCHWAŁA Nr 965 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Adama CZAPLIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego11.08.2020 - 09:23
2308Nr 228 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae Panu Bogdanowi Klichowi11.08.2020 - 09:23
1127Nr 270 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów...11.08.2020 - 09:23
2486Nr 242 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 12 UWM w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”11.08.2020 - 09:24
154Nr 46/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu nadawania Odznaki „bonum universitatis WARMIENSIS ET MASURIENSIS OLSTINI”11.08.2020 - 09:24
3945Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 09:24
4184Nr 75 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie11.08.2020 - 09:24
1325Nr 120 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania STATUETKI NICOLAUS COPERNICUS prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU11.08.2020 - 09:24
226JANUSZ RUCIŃSKI11.08.2020 - 09:25
207MAGDALENA SKOLIMOWSKA11.08.2020 - 09:25
1821Nr 223 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie polityki kadrowej 11.08.2020 - 09:25

Łącznie 26508369 odwiedzin dla wszystkich podstron.