Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
154Nr 143/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza22.10.2020 - 13:14
18559Studium Wychowania Fizycznego i Sportu22.10.2020 - 13:14
2394Nr 797 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Bogusławowi ŚLIWERSKIEMU22.10.2020 - 13:14
28207Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie22.10.2020 - 13:15
2305Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 13:15
7481Stan magazynu22.10.2020 - 13:16
2622Nr 400 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn22.10.2020 - 13:16
2906Nr 48 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2011/201222.10.2020 - 13:16
1814Nr 385 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Bronisława SITKA22.10.2020 - 13:16
478Nr 572 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia22.10.2020 - 13:16
183Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów22.10.2020 - 13:17
3376Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu22.10.2020 - 13:17
2419Nr 240 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Marka JURKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 13:18
2724Nr 23 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 22.10.2020 - 13:19
2367Nr 142 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Aleksandrasa Stulginskisa, Litwa22.10.2020 - 13:19
2562Nr 766 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 22.10.2020 - 13:20
1371Nr 126 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2002/200322.10.2020 - 13:20
965Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku22.10.2020 - 13:20
2831Nr 183 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława GONKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 13:20
2674Nr 709 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 13:20
2834Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 22.10.2020 - 13:21
61Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202422.10.2020 - 13:21
2370Nr 218 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/201422.10.2020 - 13:21
2463Nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 22.10.2020 - 13:21
3747Oświadczenia do ewaluacji22.10.2020 - 13:21
1288Nr 79 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury"22.10.2020 - 13:21
532Nr 573 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...22.10.2020 - 13:22
3681Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja22.10.2020 - 13:22
2288Nr 247 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Urszuli FILIPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 13:22
1272Nr 156 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego22.10.2020 - 13:22

Łącznie 27295277 odwiedzin dla wszystkich podstron.