Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3301Nr 12/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli projektów europejskich22.10.2020 - 02:33
3302Nr 110 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego22.10.2020 - 13:23
3302STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 23:36
3303 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI21.10.2020 - 22:52
3305Nr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku22.10.2020 - 01:01
3305Nr 141 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie środków finansowych na działalność statutową Klubu Sportowego AZS UWM22.10.2020 - 00:53
3307Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.22.10.2020 - 13:09
3307Nr 80 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU22.10.2020 - 12:52
3307Decyzja Nr 25/2009 Rektora z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji oceniającej oraz powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich n22.10.2020 - 02:39
3308Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo22.10.2020 - 01:01
3308Nr 178 z dnia 14 maja 2009 roku o zmianie w Uchwale Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy22.10.2020 - 14:30
3308Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia22.10.2020 - 14:28
3308Nr 477 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Etyki22.10.2020 - 00:47
3309Nr 170 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:53
3312Nr 119 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Fizyki i IInżynierii Niskich Temperatur Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie22.10.2020 - 00:54
3313Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku22.10.2020 - 01:00
3313Nr 277 z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.10.2020 - 00:51
3313Nr 321 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 00:50
3314Nr 75 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku22.10.2020 - 15:13
3315Nr 197 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej22.10.2020 - 00:52
3315Nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy22.10.2020 - 04:17
3316Nr 109 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie urządzenia terenu Biblioteki Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:00
3316Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn22.10.2020 - 00:59
3317Nr 68 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Wydziału Sztuki22.10.2020 - 00:55
3319Kryteria kwalifikacji21.10.2020 - 00:53
3319Nr 133 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 13:56
3321Nr 175 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska22.10.2020 - 00:52
3321Decyzja Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza22.10.2020 - 02:38
3322Nr 106/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”22.10.2020 - 01:39
3323Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe22.10.2020 - 02:00

Łącznie 27294770 odwiedzin dla wszystkich podstron.