Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3480Nr 321 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi11.08.2020 - 07:29
3482Nr 208 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Alberta MINKEVITCHA11.08.2020 - 12:33
3485Nr 230 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile10.08.2020 - 14:50
3485Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2012 rok12.08.2020 - 09:46
3489Ogłoszenie o wyborze Prorektorów na kadencję 2012-201611.08.2020 - 13:47
3490Nr 182 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi MAŁŁKOWI11.08.2020 - 22:04
3490Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 09.08.2020 - 05:10
3493Nr 207 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie12.08.2020 - 01:08
3493Nr 257 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie12.08.2020 - 04:18
3497Nr 201 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Manitobie, Kanada11.08.2020 - 16:04
3498Studia podyplomowe i doktoranckie10.08.2020 - 22:04
3498Nr 66/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie praktyk studenckich12.08.2020 - 11:01
3499Ramowa organizacja roku akademickiego 2012/201311.08.2020 - 11:34
3501Nr 203 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Stosowania Zasobów Naturalnych w Rivne, Ukraina12.08.2020 - 10:59
3502Nr 294 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć w działalności naukowo-badawczej10.08.2020 - 16:44
3511Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania z przesyłkami wychodzącymi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 09:24
3514Nr 293 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego12.08.2020 - 02:20
3515Zarządzenie Nr 72/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie włączenia dodatków specjalnych z tytułu warunków wykonywania pracy do wynagrodzenia zasadniczego12.08.2020 - 05:43
3517 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 11.08.2020 - 04:49
3519Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 23:11
3520Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.10.08.2020 - 08:35
3520Nr 238 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 12:58
3523Zarządzenie Nr 70 Rektora z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów12.08.2020 - 00:18
3523Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12.08.2020 - 09:04
3533Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego12.08.2020 - 03:01
3536UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 19:08
3538Nr 174 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie, Ukraina 11.08.2020 - 11:38
3538Zarządzenie Nr 55/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 roku w sprawie praktyk studenckich 12.08.2020 - 02:54
3540przetarg pisemny na sprzedaż kombajnu poletkowego WINTERSTEIGER SU12.08.2020 - 10:54
3542Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie12.08.2020 - 08:23

Łącznie 26517979 odwiedzin dla wszystkich podstron.