Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
616Ogłoszenie wyników konkursu na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji 03.08.2020 - 10:46
614Nr 99/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 03.08.2020 - 15:59
614Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie01.08.2020 - 21:25
614UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY04.08.2020 - 15:37
613Nr 142/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 03.08.2020 - 05:42
612Biuro Prawne29.07.2020 - 08:43
612Nr 55/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 201804.08.2020 - 03:50
611Nr 440 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogdana SOJKINA na członka Rady Doskonałości Naukowej 04.08.2020 - 13:59
611Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”04.08.2020 - 01:21
611Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką03.08.2020 - 06:10
610Nr 386 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 01.08.2020 - 21:26
608Nr 98/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie04.08.2020 - 10:51
608Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM04.08.2020 - 11:11
607Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”02.08.2020 - 20:01
607Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 18:26
604Nr 83/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna” 03.08.2020 - 22:06
604Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów01.08.2020 - 21:25
604Nr 40/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 03.08.2020 - 19:58
602Nr 515 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 15:13
599Nr 482 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym03.08.2020 - 01:10
597UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 04.08.2020 - 13:44
596Nr 84/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”02.08.2020 - 05:04
596Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego04.08.2020 - 11:12
596Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki03.08.2020 - 21:11
595Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji03.08.2020 - 13:38
594Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym03.08.2020 - 09:15
593Nr 73/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-202029.07.2020 - 06:09
592Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałow03.08.2020 - 20:20
592Nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego 03.08.2020 - 08:40
589Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202004.08.2020 - 03:57

Łącznie 26448317 odwiedzin dla wszystkich podstron.