Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
691Biuro Prawne23.11.2020 - 23:44
2853UCHWAŁA Nr 1005 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Szczepana FIGIELA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.11.2020 - 23:44
3149Nr 300 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2009 roku23.11.2020 - 23:44
3724Nr 207 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Kazimierza GRABOWSKIEGO23.11.2020 - 23:44
10625Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie23.11.2020 - 23:44
3733Zarządzenie Nr 40/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.11.2020 - 23:44
2681Nr 233 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie budynku „B” Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie”23.11.2020 - 23:45
2205UCHWAŁA Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.11.2020 - 23:45
16749Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej23.11.2020 - 23:45
2773Nr 21 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie23.11.2020 - 23:45
2727Nr 259 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Arkadiusza LETKIEWICZA23.11.2020 - 23:45
2780Nr 264 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony23.11.2020 - 23:45
2535Nr 468 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę23.11.2020 - 23:45
953Nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora23.11.2020 - 23:45
538UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE KADR23.11.2020 - 23:45
1791Nr 316 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o utworzeniu Centrum Badań Innowacyjnych w Medycynie Weterynaryjnej23.11.2020 - 23:45
580UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI23.11.2020 - 23:46
1560Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”23.11.2020 - 23:46
374UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO na Wydziale Sztuki 23.11.2020 - 23:46
5878Rada Archiwalna23.11.2020 - 23:46
2365Nr 788 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Poznaniu23.11.2020 - 23:46
3118Nr 85 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa23.11.2020 - 23:46
310UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ / INFORMATYKA W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 23.11.2020 - 23:46
2277Nr 828 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii23.11.2020 - 23:46
2538Nr 574 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Urszuli WACHOWSKIEJ23.11.2020 - 23:46
2276UCHWAŁA Nr 835 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Waldemara PLACKA23.11.2020 - 23:47
6342 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka23.11.2020 - 23:47
1971UCHWAŁA Nr 932 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie instalacji elektrycznych do zasilania serwerowni Wydziału Matematyki i Informa23.11.2020 - 23:47
19104Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego23.11.2020 - 23:47
2322Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2011/201223.11.2020 - 23:47

Łącznie 27636376 odwiedzin dla wszystkich podstron.