Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1559Nr 36 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 20:45
2067Nr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.25.01.2021 - 20:45
2631Nr 84/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby...25.01.2021 - 20:45
1721Nr 61 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2021 - 20:45
1521Nr 62 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie osobowej25.01.2021 - 20:45
4678Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2021 - 20:45
16687Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.25.01.2021 - 20:45
408Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności25.01.2021 - 20:45
1985Nr 52 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej25.01.2021 - 20:46
1923Nr 419 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 21 z dnia 21 września 2012 roku25.01.2021 - 20:46
1586Nr 63 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201925.01.2021 - 20:46
1743Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202025.01.2021 - 20:46
151Nr 151/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0025.01.2021 - 20:47
7864Władze Wydziału Teologii25.01.2021 - 20:47
53070instrukcja BIP UWM25.01.2021 - 20:47
1469Nr 66 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie25.01.2021 - 20:47
1477Nr 67 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201725.01.2021 - 20:47
1574Nr 68 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lipowie gm. Ostróda25.01.2021 - 20:47
1435Nr 69 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza25.01.2021 - 20:47
1317Nr 46 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Altai State University, Barnaul, Federacja Rosyjska25.01.2021 - 20:47
1616Nr 70 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gwiezdnej i ul. Świetlistej w Olsztynie25.01.2021 - 20:48
1466Nr 71 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Kolno obr. Samławki25.01.2021 - 20:48
5764Struktura organizacyjna Wydziału Sztuki25.01.2021 - 20:48
1044Nr 72 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w gminie Reszel obr. Leginy 25.01.2021 - 20:48
1609Nr 73 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Leginy25.01.2021 - 20:49
3283Uchwała Nr 62 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.25.01.2021 - 20:49
614Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego25.01.2021 - 20:49
1438NR 74 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Robawy25.01.2021 - 20:49
3167Nr 82 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa25.01.2021 - 20:49
1493Nr 75 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Mnichowo25.01.2021 - 20:50

Łącznie 28169449 odwiedzin dla wszystkich podstron.