Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3273Nr 137 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej22.10.2020 - 06:14
3273Nr 306 z 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze22.10.2020 - 00:57
3273Nr 173 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Kwartetu Smyczkowego Wydziału Sztuki UWM22.10.2020 - 00:52
3274Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200619.10.2020 - 08:09
3274Nr 137 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Stawiguda obręb Jaroty 22.10.2020 - 00:26
3275Nr 161 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:59
3276Studia doktoranckie 2008/200922.10.2020 - 07:29
3277200322.10.2020 - 02:41
3278Nr 138 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn22.10.2020 - 15:45
3282Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... 22.10.2020 - 01:55
3283Nr 102 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie dodatku funkcyjnego Rektora22.10.2020 - 01:00
3283Nr 82 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Bronisława SITKA22.10.2020 - 00:55
3285Nr 7 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 00:56
3286Nr 26/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyn22.10.2020 - 04:06
3288STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie21.10.2020 - 23:36
3290Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:00
3291Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 00:14
3292przetarg kopertowy22.10.2020 - 08:32
3294Nr 189 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu22.10.2020 - 00:59
3295Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach22.10.2020 - 00:55
3297Grunty w użytkowaniu wieczystym 2006/200722.10.2020 - 04:34
3297Nr 84 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 00:55
3298Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:01
3300Oferta kształcenia w roku akademickim 2006/200720.10.2020 - 18:23
3300Nr 13 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 201222.10.2020 - 00:56
3300Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego22.10.2020 - 02:00
3300Nr 318 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 22.10.2020 - 08:00
3300Nr 110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)22.10.2020 - 14:29
3301Nr 17 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 00:56
3301Nr 160 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 00:53

Łącznie 27294638 odwiedzin dla wszystkich podstron.