Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3443 w roku akademickim 2012/201309.08.2020 - 17:41
3444Nr 87 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur08.08.2020 - 09:30
3446Nr 99/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 02:46
3447Nr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/200809.08.2020 - 07:49
3448Nr 194 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu nadania odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”08.08.2020 - 09:09
3450Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2007/200810.08.2020 - 02:38
3450Nr 357 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2010 roku09.08.2020 - 22:57
3450konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii09.08.2020 - 09:47
3451Decyzja Nr 32 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009. 09.08.2020 - 19:20
3451Nr 47 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ewy Paturej09.08.2020 - 21:19
3452Nr 43/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie06.08.2020 - 05:06
3453Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”08.08.2020 - 23:17
3454Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200609.08.2020 - 09:24
3455Nr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”08.08.2020 - 01:13
3456Nr 47/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego09.08.2020 - 15:36
3456Nr 73 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach09.08.2020 - 22:07
3457 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie09.08.2020 - 19:43
3460Nr 153 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2010 roku06.08.2020 - 10:03
3461Zarządzenie Nr 13 Rektora z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.09.08.2020 - 22:55
3461Godziny Rektorskie07.08.2020 - 13:30
3462Nr 297 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”09.08.2020 - 23:23
3464Nr 88 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego z okazji 40-lecia Wydziału Humanistycznego08.08.2020 - 03:59
3465Nr 123 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2008 rok09.08.2020 - 14:39
3466Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. gruntów08.08.2020 - 20:08
3468Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2016/201709.08.2020 - 10:45
3471Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie08.08.2020 - 19:31
3473Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 20:10
3475Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 18:36
3477Nr 551 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 21:06
3478Nr 271 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na krajowe staże naukowe i zawodowe07.08.2020 - 09:13

Łącznie 26495194 odwiedzin dla wszystkich podstron.