Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3508Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.07.2020 - 08:38
3509Zarządzenie Nr 55/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 roku w sprawie praktyk studenckich 30.06.2020 - 11:18
3510Nr 50 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej03.07.2020 - 08:15
3510UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.07.2020 - 13:07
3511Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich01.07.2020 - 16:14
3514Decyzja Nr 11/2009 Rektora z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.07.2020 - 20:12
3515Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja02.07.2020 - 13:16
3517Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.01.07.2020 - 09:02
3518Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.02.07.2020 - 04:01
3519Nr 172 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 19:37
3521przetarg pisemny na sprzedaż kombajnu poletkowego WINTERSTEIGER SU01.07.2020 - 16:56
3521Nr 659 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.302.07.2020 - 15:35
3522Nr 211 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza DASZKIEWICZA01.07.2020 - 20:06
3522Nr 398 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”30.06.2020 - 13:20
3522Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.06.2020 - 10:01
3523Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora30.06.2020 - 16:40
3524Nr 162 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 00:10
3526Nr 158 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariusz MAJEWSKIEGO02.07.2020 - 11:15
3530UWM zatrudnie pracowników technicznych pływalni01.07.2020 - 01:57
3531200101.07.2020 - 14:36
3531Nr 229 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Geodezji i Kartografii w Moskwie, Federacja Rosyjska03.07.2020 - 01:09
3535Nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu pokarmowym”03.07.2020 - 09:32
3535Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych03.07.2020 - 08:40
3541Decyzja Nr 4/2009 Rektora z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr KSI POKL.09.02.00-28-447/08, pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodoweg03.07.2020 - 08:26
3541Ordynacja wyborcza03.07.2020 - 10:12
3543200301.07.2020 - 06:45
3548Nr 336 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łężanach02.07.2020 - 18:39
3552Sprawozdanie finansowe za rok 200502.07.2020 - 15:57
3553Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.07.2020 - 09:36
3555Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 09:11

Łącznie 26129907 odwiedzin dla wszystkich podstron.