Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4158Decyzja Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2011/201224.01.2020 - 23:50
4161Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 12:28
4167Nr 170 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie24.01.2020 - 03:59
4167Nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.01.2020 - 07:33
4172Nr 56 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok24.01.2020 - 06:17
4173Zasady i tryb przyjmowania24.01.2020 - 09:06
4197Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli23.01.2020 - 21:57
4197 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie24.01.2020 - 06:29
4199Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok25.01.2020 - 02:05
4207Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy 24.01.2020 - 05:19
4215UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI24.01.2020 - 09:51
4227Nr 103 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim24.01.2020 - 16:15
4234w roku akademickim 2007/200822.01.2020 - 17:22
4239UCHWAŁA Nr 854 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych23.01.2020 - 12:35
4248Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.24.01.2020 - 09:42
4276Komisja Inwentaryzacyjna20.01.2020 - 04:09
4279Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.24.01.2020 - 09:23
4299Wniosek o nadanie kodu projektu24.01.2020 - 16:46
4304Zasady i tryb przyjmowania20.01.2020 - 20:39
4306Pozostałe komisje 24.01.2020 - 18:08
4311Zarządzenie Nr 6 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.22.01.2020 - 12:33
4321Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników24.01.2020 - 00:09
4322UCHWAŁA NR 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie23.01.2020 - 12:55
4335Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych24.01.2020 - 15:25
4340Nr 206 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Hubertowi ORŁOWSKIEMU24.01.2020 - 12:49
4346200525.01.2020 - 01:56
4348Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych24.01.2020 - 08:29
4370U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych20.01.2020 - 22:48
4371Nr 169 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 r. 24.01.2020 - 21:31
4381Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 24.01.2020 - 04:12

Łącznie 24220526 odwiedzin dla wszystkich podstron.