Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
602Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres do 31 grudnia 2021 r.03.07.2020 - 10:12
600Nr 435 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja SEWERYNA na członka Rady Doskonałości Naukowej01.07.2020 - 02:29
599Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji01.07.2020 - 09:40
598Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii03.07.2020 - 11:17
597Nr 99/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 03.07.2020 - 01:27
596Nr 65/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”02.07.2020 - 22:18
596Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w działkach...30.06.2020 - 12:38
595Nr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)02.07.2020 - 06:45
594Nr 551 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego03.07.2020 - 09:54
594UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY 03.07.2020 - 11:44
593Nr 385 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”01.07.2020 - 12:43
593Biuro Prawne02.07.2020 - 06:44
592Nr 23/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 76/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji03.07.2020 - 06:43
592Nr 484 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym03.07.2020 - 08:42
591Nr 438 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogusława ŚLIWERSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej30.06.2020 - 17:00
591UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W GRUPIE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 03.07.2020 - 10:06
590Nr 25/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 16/2019 z dnia13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickim...01.07.2020 - 10:57
590 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii03.07.2020 - 08:44
589Nr 470 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 109 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji01.07.2020 - 08:44
589UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO 03.07.2020 - 11:45
587Nr 386 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 02.07.2020 - 04:17
586Nr 445 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Tomaszkowie, gm. Stawiguda02.07.2020 - 15:33
586Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie30.06.2020 - 22:21
585Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”29.06.2020 - 22:18
584Nr 430 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Andrzeja KONCICKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej03.07.2020 - 09:35
582Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 03:49
581Nr 456 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim03.07.2020 - 10:37
581Nr 533 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...03.07.2020 - 00:34
580Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”03.07.2020 - 06:36
580Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.06.2020 - 11:18

Łącznie 26129849 odwiedzin dla wszystkich podstron.