Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5697Konkurs na stanowisko Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej25.09.2020 - 08:09
9316Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej25.09.2020 - 08:09
1974Nr 27/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL25.09.2020 - 08:09
211Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)25.09.2020 - 08:10
1083Nr 120/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej ”25.09.2020 - 08:10
2240Nr 72/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Indeks uczestnika studiów doktoranckich”25.09.2020 - 08:10
11765Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej25.09.2020 - 08:11
1220UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 25.09.2020 - 08:11
3453Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny25.09.2020 - 08:11
7008Sprawozdanie finansowe za rok 200725.09.2020 - 08:11
139546/2014 z dnia 3 października 2014 roku w sprawie Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-201625.09.2020 - 08:11
261MAGDALENA SKOLIMOWSKA25.09.2020 - 08:11
1126Nr 21/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym..25.09.2020 - 08:12
2905Nr 718 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa przy ul. Prawocheńskiego 1 poprzez docieplenie stropu na najwyższej kondygnacji budynku”25.09.2020 - 08:12
13177Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów25.09.2020 - 08:12
597Nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 08:12
19256Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych25.09.2020 - 08:12
10410Władze Wydziału Nauki o Żywności25.09.2020 - 08:13
773Nr 60/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.09.2020 - 08:13
2519Nr 448 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska starszego wykładowcy języka hiszpańskiego i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstaw25.09.2020 - 08:13
14111Senacka Komisja do spraw Nauki25.09.2020 - 08:13
99Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych) 25.09.2020 - 08:13
3041Nr 226 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych25.09.2020 - 08:13
16442Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej25.09.2020 - 08:13
4071Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.25.09.2020 - 08:14
250127 grudnia dniem wolnym od pracy25.09.2020 - 08:14
13290Senacka Komisja Statutowa25.09.2020 - 08:14
23527Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami25.09.2020 - 08:14
2095Nr 76/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji25.09.2020 - 08:15
822Nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora25.09.2020 - 08:15

Łącznie 27013185 odwiedzin dla wszystkich podstron.