Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
931NR 323 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na 2018 rok 29.03.2020 - 00:07
888NR 322 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok (bez jednostek tworzących Collegium Medicum)29.03.2020 - 00:07
7090Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.03.2020 - 00:07
746Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 29.03.2020 - 00:07
924NR 320 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.03.2020 - 00:07
774Nr 319 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 29.03.2020 - 00:07
7005Rejestry - Wydział Biologii 29.03.2020 - 00:07
1043Nr 318 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok29.03.2020 - 00:07
765Nr 317 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda29.03.2020 - 00:07
3751Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:07
750Nr 316 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie29.03.2020 - 00:07
3581VI Olsztyńskie Dni Nauki29.03.2020 - 00:07
1228Nr 129 z dnia 30 stycnia 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa29.03.2020 - 00:07
818Nr 315 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej29.03.2020 - 00:07
2361Nr 298 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego29.03.2020 - 00:07
717Nr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej29.03.2020 - 00:07
756Nr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej29.03.2020 - 00:07
1207Nr 105 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Tuwima29.03.2020 - 00:07
2237UCHWAŁA Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych29.03.2020 - 00:07
807Nr 312 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiego29.03.2020 - 00:07
692Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201929.03.2020 - 00:08
715Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201829.03.2020 - 00:08
933Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201929.03.2020 - 00:08
546Nr 426 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Jarosławowi Konradowi MOSZCZYŃSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku 29.03.2020 - 00:08
846Nr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...29.03.2020 - 00:08
2146Nr 87 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława KONOPKI na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 00:08
1279Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202029.03.2020 - 00:08
2045Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 29.03.2020 - 00:08
771Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie29.03.2020 - 00:08
676Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:08

Łącznie 24965749 odwiedzin dla wszystkich podstron.