Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3243Nr 656 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”22.10.2020 - 00:43
3244Decyzja Nr 3 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.22.10.2020 - 06:49
3244Nr 190 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 00:52
3246Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.22.10.2020 - 02:01
3248200222.10.2020 - 02:41
3248Nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 09:32
3249Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn22.10.2020 - 00:59
3249Zadania inwestycyjne 2006/200717.10.2020 - 18:42
3249Decyzja Nr 13/2009 Rektora z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”22.10.2020 - 13:33
3249Nr 313 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenckiego nr 9 z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych” 22.10.2020 - 00:50
3250OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych17.10.2020 - 15:42
3253Nr 159 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka MROZA22.10.2020 - 00:53
3253Nr 30/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:28
3255Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201322.10.2020 - 02:42
3256Nr 282 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 21.10.2020 - 23:51
3257Nr 141 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sassari, Włochy22.10.2020 - 01:00
3257Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:43
3258Nr 101 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble22.10.2020 - 01:00
3260Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma22.10.2020 - 01:57
3261Nr 160 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego UWM22.10.2020 - 00:59
3262Stanowisko ds. Energetycznych22.10.2020 - 02:46
3263Nr 225 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego22.10.2020 - 07:36
3264Nr 128 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tomskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja22.10.2020 - 01:00
3264Nr 298 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”22.10.2020 - 00:57
3265protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 20.10.2020 - 21:20
3268Nr 100 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie nabycia akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA22.10.2020 - 01:00
3269Nr 37 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę22.10.2020 - 00:55
3269Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok22.10.2020 - 00:54
3269Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:56
3271Nr 180 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 04:01

Łącznie 27294394 odwiedzin dla wszystkich podstron.