Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3395Nr 55/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 01:08
3395Nr 160 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Zajączki 12/3, gmina Ostróda10.08.2020 - 06:30
3396Nr 122 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Akademickiego Centrum Mediów i Promocji07.08.2020 - 19:47
3396 w roku akademickim 2011/201209.08.2020 - 10:52
3397Nr 593 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej09.08.2020 - 18:27
3400Nr 227 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Riazańską Państwową Akademią Medyczną im. dr I.P. Pawłowa (RiazGMU), Rosja 09.08.2020 - 09:16
3405Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont — ZPK 09.08.2020 - 11:25
3406Nr 301 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/200909.08.2020 - 11:10
3407Nr 152 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2010 roku09.08.2020 - 23:32
3408Nr 550 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020”10.08.2020 - 02:04
3410ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.09.08.2020 - 22:48
3411Nr 661 z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”02.08.2020 - 16:17
3412Godziny rektorskie 18 kwietnia 200810.08.2020 - 08:14
3414Zarządzenie nr 34 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: określenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.08.08.2020 - 23:32
3415Grunty własne 2005/200609.08.2020 - 06:10
3419Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”09.08.2020 - 17:12
3419Nr 475 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie Regulaminu pracy Senatu09.08.2020 - 19:37
3421Nr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”09.08.2020 - 21:56
3428Nr 103 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci..."10.08.2020 - 10:06
3431Nr 297 z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku09.08.2020 - 19:50
3434wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych10.08.2020 - 07:06
3436Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.09.08.2020 - 14:52
3436Nr 657 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA09.08.2020 - 13:41
3437Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.10.08.2020 - 07:17
3437Nr 53/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 02:11
3438Nr 447 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora 10.08.2020 - 04:36
3438Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”10.08.2020 - 10:26
3440Nr 183 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 152 m. Olsztyn10.08.2020 - 12:39
3440Nr 83 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Adama LECKO09.08.2020 - 15:31
3444 w roku akademickim 2012/201310.08.2020 - 10:25

Łącznie 26498955 odwiedzin dla wszystkich podstron.