Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4045Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy25.01.2020 - 00:24
4047Wydziały UWM25.01.2020 - 02:36
4049Nr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”24.01.2020 - 20:09
4052Nr 355 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia24.01.2020 - 02:04
4061Zarządzenie Nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim22.01.2020 - 16:28
4063Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/201724.01.2020 - 15:20
4068Praktyki zawodowe22.01.2020 - 22:50
4083Nr 174 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 r.24.01.2020 - 23:27
4084„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów23.01.2020 - 14:47
4087Nr 655 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG24.01.2020 - 20:47
4090Nr 165 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok19.01.2020 - 19:00
4094Dla mediów24.01.2020 - 00:57
4095Nr 52 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego24.01.2020 - 17:06
4099konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac23.01.2020 - 12:25
4100Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku24.01.2020 - 19:45
4106Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM23.01.2020 - 23:36
4108Nr 717 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora24.01.2020 - 23:03
4116Nr 10/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza 24.01.2020 - 22:24
4122Nr 57 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”23.01.2020 - 11:57
4124w roku akademickim 2009/201024.01.2020 - 04:04
4136Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim24.01.2020 - 03:18
4139Nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 06:41
4142Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.24.01.2020 - 04:05
4142Zarządzenie Nr 33 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.01.2020 - 12:10
4145Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.24.01.2020 - 20:35
4148Nr 68/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/201724.01.2020 - 02:20
4149UCHWAŁA Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2020 - 00:33
4149Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię24.01.2020 - 15:42
4151Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 20.01.2020 - 23:23
4157Wydział Sztuki23.01.2020 - 23:13

Łącznie 24220447 odwiedzin dla wszystkich podstron.