Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11392Rada Wydziału Prawa i Administracji 19.09.2019 - 02:09
11410Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych19.09.2019 - 04:09
11509Senacka Komisja Statutowa18.09.2019 - 15:38
11628CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201619.09.2019 - 07:47
11668Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201319.09.2019 - 00:24
11703Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 09:39
11853Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM19.09.2019 - 06:53
11911Senacka Komisja do spraw Nauki19.09.2019 - 04:57
12012Ustawa o utworzeniu UWM18.09.2019 - 21:20
12031Rejestry - Wydział Nauki o Żywności19.09.2019 - 04:52
12079Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.09.2019 - 21:34
12110Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku19.09.2019 - 07:36
12134Fundacja im. M. Oczapowskiego18.09.2019 - 14:10
12202Wydział Biologii i Biotechnologii19.09.2019 - 07:06
12343Rada Biblioteczna19.09.2019 - 09:26
12372pobierz programy18.09.2019 - 13:25
12401Pieczątki i pieczęcie19.09.2019 - 06:43
12402Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim19.09.2019 - 05:32
12438D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych17.09.2019 - 09:32
12478Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych19.09.2019 - 09:44
12542Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 21:14
12544Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201517.09.2019 - 21:46
12602Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców18.09.2019 - 19:56
12610Wydawnictwo Uniwersytetu18.09.2019 - 23:54
12761Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych19.09.2019 - 01:16
12773Przystań Kortowska19.09.2019 - 02:02
12884Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa18.09.2019 - 18:31
12910Biuro ds. Projektów Europejskich19.09.2019 - 08:06
12917Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki19.09.2019 - 04:23
13040Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 12:31

Łącznie 22847833 odwiedzin dla wszystkich podstron.