Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
46Regulamin Szkoły Doktorskiej21.05.2019 - 17:21
46Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim21.05.2019 - 17:18
43Nr 458 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim21.05.2019 - 14:54
42Nr 470 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 109 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji21.05.2019 - 14:54
40Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych21.05.2019 - 17:33
38Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202021.05.2019 - 14:53
36Nr 472 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie...21.05.2019 - 14:54
35Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 21.05.2019 - 16:48
34Nr 39/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.05.2019 - 17:33
33Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 21.05.2019 - 17:18
32Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Annals of Medicine”21.05.2019 - 17:23
31Nr 33/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i W21.05.2019 - 16:48
30Nr 476 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim21.05.2019 - 14:54
30Nr 491 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kocibórz 8/3, Gmina Reszel wraz z pomieszczeniami pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem i własnością w gruncie21.05.2019 - 15:19
29Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 21.05.2019 - 14:53
28Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia21.05.2019 - 14:54
28Nr 471 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...21.05.2019 - 14:54
27Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”21.05.2019 - 16:49
27DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości21.05.2019 - 14:51
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
26Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym21.05.2019 - 14:53
25Nr 475 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim21.05.2019 - 15:24
25Nr 480 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim20.05.2019 - 19:32
25Nr 484 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym21.05.2019 - 14:53
24Nr 479 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim21.05.2019 - 14:53
22Nr 489 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu kanonikowi Mirosławowi HULECKIEMU21.05.2019 - 14:53
21Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim21.05.2019 - 14:54
21Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim21.05.2019 - 14:54
20Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU21.05.2019 - 14:53
19Nr 478 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim21.05.2019 - 14:54

Łącznie 21441086 odwiedzin dla wszystkich podstron.