Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
826Nr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 26.01.2021 - 11:44
826Nr 414 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda27.01.2021 - 13:46
826Nr 416 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda26.01.2021 - 10:18
826Nr 514 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 201927.01.2021 - 16:31
824Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21
824Nr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.01.2021 - 12:28
824Nr 73/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...26.01.2021 - 11:43
824Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 04:00
824Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności26.01.2021 - 13:19
823DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII UWM w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt26.01.2021 - 14:09
822Nr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..27.01.2021 - 13:56
821UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROLOGII26.01.2021 - 14:13
821Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych26.01.2021 - 16:05
820Nr 34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”26.01.2021 - 11:44
820Nr 439 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Marka RATAJCZAKA na członka Rady Doskonałości Naukowej26.01.2021 - 10:17
820Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką26.01.2021 - 13:20
820Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji26.01.2021 - 11:39
819Nr 132/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse na okres do 31 grudnia 2021 r.27.01.2021 - 23:39
818Nr 471 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...27.01.2021 - 15:44
818PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI27.01.2021 - 19:46
817Nr 49/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i ...26.01.2021 - 11:43
817CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 27.01.2021 - 02:51
817Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 26.01.2021 - 12:26
817Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 26.01.2021 - 11:41
816Nr 26/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do s26.01.2021 - 12:28
816Nr 48 /2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki 26.01.2021 - 11:43
815Nr 110/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 26.01.2021 - 11:42
815Nr 401 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty"27.01.2021 - 13:40
814Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 26.01.2021 - 14:35
814Nr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)26.01.2021 - 11:43

Łącznie 28210786 odwiedzin dla wszystkich podstron.