Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
66Nr 16/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Zarządzanie funduszami unijnymi” 26.05.2019 - 02:35
66Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 25.05.2019 - 23:51
65Nr 39/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 23:50
62Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 23:50
60Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 25.05.2019 - 23:50
59Nr 458 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:49
59Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 23:50
58Nr 470 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 109 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji25.05.2019 - 23:50
56Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202025.05.2019 - 23:50
50Nr 491 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kocibórz 8/3, Gmina Reszel wraz z pomieszczeniami pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem i własnością w gruncie25.05.2019 - 23:50
49Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych26.05.2019 - 01:50
49Nr 476 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:50
49Nr 33/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i W25.05.2019 - 23:52
48Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia25.05.2019 - 23:50
48Nr 472 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie...25.05.2019 - 23:50
47Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Annals of Medicine”25.05.2019 - 23:50
45Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”25.05.2019 - 23:50
45Nr 480 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:50
44DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości25.05.2019 - 22:49
43Nr 471 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...25.05.2019 - 23:50
43Nr 479 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:51
43Nr 484 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym25.05.2019 - 23:50
42Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 25.05.2019 - 23:50
40Nr 475 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:50
40Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym25.05.2019 - 23:50
39Nr 489 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu kanonikowi Mirosławowi HULECKIEMU25.05.2019 - 23:50
39DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii25.05.2019 - 22:49
38Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:50
36Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:50
36Nr 482 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym25.05.2019 - 23:50

Łącznie 21589222 odwiedzin dla wszystkich podstron.