Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1325Nr 90/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa11.05.2021 - 06:29
1670Nr 90/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich 13.05.2021 - 09:41
1297Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” 09.05.2021 - 18:38
4173Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 19:24
1441Nr 90/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego w roku akademic14.05.2021 - 01:12
972Nr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201914.05.2021 - 02:52
821Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ 13.05.2021 - 22:34
457Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku12.05.2021 - 15:26
451Nr 90/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Analiza trendów”13.05.2021 - 18:29
209Nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki na kadencję 2020-202414.05.2021 - 04:30
278Nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki na kadencję 2020-202414.05.2021 - 00:30
4764Nr 90/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)13.05.2021 - 12:01
1964Nr 900 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 213.05.2021 - 16:30
1598Nr 901 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...13.05.2021 - 13:17
1879Nr 902 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2016/201710.05.2021 - 01:23
1828Nr 903 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/201710.05.2021 - 01:23
1659Nr 904 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/201713.05.2021 - 22:14
1733Nr 905 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjona12.05.2021 - 04:27
2991Nr 906 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Gryźliny, gm. Stawiguda12.05.2021 - 09:01
1755Nr 907 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. Stawiguda 13.05.2021 - 09:06
1727Nr 908 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka13.05.2021 - 14:26
1984Nr 909 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka11.05.2021 - 12:53
1891Nr 91 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie powołania Rady Programowej Radia UWM-FM10.05.2021 - 12:59
4304Nr 91 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie14.05.2021 - 02:59
1510Nr 91 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Riazańską Państwową Akademią Medyczną im. dr I.P. Pawłowa, Rosja09.05.2021 - 23:00
1607Nr 91 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Papieskim Instytutem Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, Włochy13.05.2021 - 10:51
3254Nr 91 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn12.05.2021 - 10:48
5580Nr 91 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku14.05.2021 - 00:25
2946Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku13.05.2021 - 10:39
3565Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję13.05.2021 - 15:07

Łącznie 29288381 odwiedzin dla wszystkich podstron.