Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2403Nr 576 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie likwidacji kierunku budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych04.08.2020 - 12:24
1635Nr 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym04.08.2020 - 12:24
2838Nr 315 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 oraz 160 miasta Olsztyn04.08.2020 - 12:24
1785Nr 840 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok04.08.2020 - 12:24
67KLAUDIA GORIEWA-DUBA04.08.2020 - 12:25
72MONIKA PLISZKA04.08.2020 - 12:25
2192Decyzja Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa obiektu B Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. K. Obitza” 04.08.2020 - 12:26
1901Nr 63/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 12:26
1009Nr 391 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych04.08.2020 - 12:26
1575Nr 910 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie – Kortowie”04.08.2020 - 12:26
2444ogłoszenia o wyborze partnera04.08.2020 - 12:27
1469Nr 808 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201604.08.2020 - 12:27
1980Nr 40/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu programowego Green University04.08.2020 - 12:28
1273Nr 2/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 12:28
7208Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa04.08.2020 - 12:28
23074Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich04.08.2020 - 12:28
572Nr 82/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym04.08.2020 - 12:29
1728Nr 264 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2018 roku04.08.2020 - 12:29
19502Rada Naukowa dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo04.08.2020 - 12:29
2293Nr 738 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki PSZCZÓŁKOWSKIEJ04.08.2020 - 12:29
3451 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie04.08.2020 - 12:29
3392Nr 122 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Akademickiego Centrum Mediów i Promocji04.08.2020 - 12:30
728Nr 383 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok stud04.08.2020 - 12:30
540Nr 92/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 12:30
866Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa 04.08.2020 - 12:31
2450Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 12:31
3936D E C Y Z J A Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych04.08.2020 - 12:31
13698Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych04.08.2020 - 12:32
3370Nr 543 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie funduszu motywacyjnego nauczycieli akademickich 04.08.2020 - 12:33
2321Nr 98 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok04.08.2020 - 12:33

Łącznie 26448562 odwiedzin dla wszystkich podstron.