Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2518Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.23.11.2020 - 23:19
3432Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie23.11.2020 - 23:19
2633Nr 289 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie za 2009 rok23.11.2020 - 23:20
694Nr 85/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”23.11.2020 - 23:20
1220Nr 49/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"23.11.2020 - 23:20
1208KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE23.11.2020 - 23:20
1528Nr 893 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania auli nr 38 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych nazwy: Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka23.11.2020 - 23:21
13500Przystań Kortowska23.11.2020 - 23:21
3048Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.23.11.2020 - 23:21
649Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) 23.11.2020 - 23:22
2040UCHWAŁA Nr 849 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa23.11.2020 - 23:22
1806Decyzja Nr 48/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Polikliniki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej23.11.2020 - 23:22
3980Majątek trwały uczelni 2005/200623.11.2020 - 23:23
703Nr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)23.11.2020 - 23:23
1840Nr 411 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marcina DĘBOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.11.2020 - 23:23
3543Nr 157 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU23.11.2020 - 23:23
1749Nr 602 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Olsztyn23.11.2020 - 23:23
1984UCHWAŁA Nr 1018 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie23.11.2020 - 23:24
2122UCHWAŁA Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii23.11.2020 - 23:24
2227Nr 59/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich23.11.2020 - 23:24
2459Nr 732 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego”23.11.2020 - 23:24
383Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ...23.11.2020 - 23:24
119Nr 721 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”23.11.2020 - 23:24
2636Nr 247 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie części działki o numerze ewidencyjnym 293 na rzecz gminy Reszel23.11.2020 - 23:24
2591Nr 242 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 12 UWM w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”23.11.2020 - 23:24
2137Nr 35/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego” 23.11.2020 - 23:24
1261Nr 193 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego23.11.2020 - 23:24
630UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA23.11.2020 - 23:24
1139Nr 120/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej ”23.11.2020 - 23:24
2635Nr 906 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Gryźliny, gm. Stawiguda23.11.2020 - 23:25

Łącznie 27636320 odwiedzin dla wszystkich podstron.