Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1935Decyzja Nr 42/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POIG.01.03.01-00-139/08 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsię08.07.2020 - 02:04
3010Nr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn08.07.2020 - 02:04
2097Decyzja Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademicki 2010/201108.07.2020 - 02:04
2985Nr 235 z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dn. 25.05.2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akad.08.07.2020 - 02:04
1353Nr 914 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Pawłodarskim Państwowym Instytutem Pedagogicznym, Kazachstan08.07.2020 - 02:04
6987Centrum Badań Europy Wschodniej08.07.2020 - 02:04
2720Nr 36 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 08.07.2020 - 02:04
1940Decyzja Nr 33/2009 Rektora z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego Projektem POIG.01.03.01-00-027/08 pt. Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łoż08.07.2020 - 02:05
249Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie08.07.2020 - 02:05
3050Nr 115 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w gminie Reszel08.07.2020 - 02:05
4416Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię08.07.2020 - 02:05
120914Kwestura08.07.2020 - 02:05
1186Nr 244 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja...08.07.2020 - 02:05
2335Nr 223 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji08.07.2020 - 02:06
22574PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA08.07.2020 - 02:06
2019Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eurokody w budownictwie”08.07.2020 - 02:06
4358Nr 51 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki08.07.2020 - 02:06
8302Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej08.07.2020 - 02:06
1409Nr 79 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-202008.07.2020 - 02:06
3516Nr 50 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej08.07.2020 - 02:07
3167Nr 119 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Fizyki i IInżynierii Niskich Temperatur Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie08.07.2020 - 02:07
1429Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym08.07.2020 - 02:07
2296Nr 424 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”08.07.2020 - 02:07
3074Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior08.07.2020 - 02:07
644Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce”08.07.2020 - 02:07
1907Nr 251 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.07.2020 - 02:07
4368Nr 52 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego08.07.2020 - 02:07
1041Nr 7/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych08.07.2020 - 02:07
2921Nr 538 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora08.07.2020 - 02:07
2432Nr 739 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Kyungsung, Republika Korei08.07.2020 - 02:07

Łącznie 26168796 odwiedzin dla wszystkich podstron.