Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1754UCHWAŁA Nr 842 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2012 roku12.12.2019 - 20:41
1671Nr 858 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej12.12.2019 - 20:41
15719Struktura Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa12.12.2019 - 20:41
1093Nr 58/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku12.12.2019 - 20:41
23128Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 20:42
1622Nr 619 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej12.12.2019 - 20:42
140Nr 573 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...12.12.2019 - 20:42
2860Nr 31/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztyni12.12.2019 - 20:42
2389Nr 22/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych12.12.2019 - 20:43
1211Nr 11 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej12.12.2019 - 20:43
18562Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” UWM12.12.2019 - 20:43
2050Nr 120 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych dr. inż. Piotra SROKOSZA12.12.2019 - 20:43
2484Nr 764 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Reszel12.12.2019 - 20:44
27617Regulamin organizacyjny UWM 12.12.2019 - 20:45
2746Nr 88 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda12.12.2019 - 20:45
2941Nr 318 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 12.12.2019 - 20:45
490Nr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 12.12.2019 - 20:45
1336Nr 818 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu realizacji projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego – „EuroFakultet w Pskowie, faza II” oraz przekazaniu wkładu strony polskiej do budżetu projektu za lata 2012-2015 12.12.2019 - 20:46
1694UCHWAŁA Nr 932 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie instalacji elektrycznych do zasilania serwerowni Wydziału Matematyki i Informa12.12.2019 - 20:47
1528Protokoły posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego znajdują się do wglądu w dziekanacie Wydziału przy ul. K. Obitza 1, pok. nr 6.12.12.2019 - 20:48
14Nr 617 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora12.12.2019 - 20:48
2434Nr 27/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 12.12.2019 - 20:48
2715Nr 159 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni w 2007 roku12.12.2019 - 20:48
2801Protokół nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2006 r.12.12.2019 - 20:49
1114Nr 74 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania12.12.2019 - 20:49
679Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” 12.12.2019 - 20:49
1079Nr 94/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka i Statystyka w Dydaktyce”12.12.2019 - 20:49
1839NR 163 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 12.12.2019 - 20:49
1985Nr 253 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Preparaty biologiczne zapewniające bezpieczeństwo mikrobiologiczne..."12.12.2019 - 20:49
1244Nr 20 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku nr 3 wraz z budową skomunikowanego z nim obiektu z salami audytoryjnymi na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej12.12.2019 - 20:49

Łącznie 23761068 odwiedzin dla wszystkich podstron.