Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
4153Decyzja Nr 14 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.21.09.2020 - 17:56
25836Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego21.09.2020 - 17:56
10279Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów21.09.2020 - 17:56
14039Rada Biblioteczna21.09.2020 - 17:56
5963Kolegium Wydawnicze21.09.2020 - 17:56
759Nr 96/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)21.09.2020 - 17:56
1169Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu21.09.2020 - 17:57
5801Rada Archiwalna21.09.2020 - 17:57
13176Fundacja im. M. Oczapowskiego21.09.2020 - 17:57
23955Archiwum i Muzeum UWM21.09.2020 - 17:57
8005Biuro Rzecznika Prasowego21.09.2020 - 17:57
1342Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kortowie”21.09.2020 - 17:57
6995Studia na odległość21.09.2020 - 17:57
2783Wartość ruchomego majątku trwałego 2006/200721.09.2020 - 17:57
6874Termin rozpoczęcia IRK 2009/201021.09.2020 - 17:57
6507Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.21.09.2020 - 17:57
202Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody21.09.2020 - 17:57
1854Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju21.09.2020 - 17:57
409Nr 584 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ubezpieczenia społeczne” 21.09.2020 - 17:57
505Nr 120/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe”21.09.2020 - 17:58
9834Władze Wydziału Prawa i Administracji21.09.2020 - 17:58
4906Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych21.09.2020 - 17:59
35Nr 131/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2020/202121.09.2020 - 17:59
3360Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych21.09.2020 - 17:59
3688Ordynacja wyborcza21.09.2020 - 17:59
38Nr 129/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku21.09.2020 - 17:59
1367Nr 199 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie poszerzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-200621.09.2020 - 17:59
3420Protokół nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 r.21.09.2020 - 17:59
45Nr 130/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2020/2021 21.09.2020 - 17:59
1295Nr 58 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Andrzejowi Dubasowi21.09.2020 - 17:59

Łącznie 26976358 odwiedzin dla wszystkich podstron.