Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10460Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej18.09.2019 - 22:47
10473Studia podyplomowe18.09.2019 - 06:34
10499Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego18.09.2019 - 20:35
10525Kalendarium powstania Uniwersytetu18.09.2019 - 17:28
10527Kompetencje prorektora ds. Studenckich18.09.2019 - 21:48
10546Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat18.09.2019 - 14:33
10547U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 09:00
10565Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia18.09.2019 - 12:20
10572Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych18.09.2019 - 13:18
10609Studia na odległość18.09.2019 - 10:29
10752Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 20:06
10753Regulamin Straży Uniwersyteckiej18.09.2019 - 21:34
10776Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii18.09.2019 - 23:09
10893Pomoc materialna dla doktorantów UWM 19.09.2019 - 01:01
10910Rzecznik Patentowy18.09.2019 - 11:47
10921Senacka Komisja do spraw Kadrowych18.09.2019 - 20:53
10953Regulamin Senatu UWM18.09.2019 - 21:34
10954Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów18.09.2019 - 23:07
11069Akty prawne18.09.2019 - 20:00
11091Transport18.09.2019 - 20:16
11100Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN18.09.2019 - 18:52
11170Sprawozdanie roczne Rektora18.09.2019 - 21:18
11172Doktorzy Honoris Causa UWM18.09.2019 - 21:24
11204Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego18.09.2019 - 02:10
11209Wydział Bioinżynierii Zwierząt18.09.2019 - 22:19
11219Dział Ekonomiczny18.09.2019 - 09:02
11231Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe18.09.2019 - 06:41
11284CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201219.09.2019 - 01:00
11286Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)18.09.2019 - 04:29
11305Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego18.09.2019 - 23:58

Łącznie 22844949 odwiedzin dla wszystkich podstron.