Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3722Wartość majątku UWM (2006 r.)18.02.2020 - 04:43
3736Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.17.02.2020 - 06:06
3750Nr 46/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 18.02.2020 - 06:15
3761Nr 636 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 roku17.02.2020 - 13:04
3762Nr 51/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 21:06
3767Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy17.02.2020 - 15:35
3771Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrującej odwołania dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.17.02.2020 - 20:19
3773Nr 166 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 17.02.2020 - 04:19
3774Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z partnerami Kętrzyńskiego Klastra Energii Odnawialnej17.02.2020 - 12:40
3776Nr 56 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych18.02.2020 - 00:02
3778Nr 464 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/201417.02.2020 - 23:44
3781Nr 113 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego oraz Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 19:50
3784Nr 173 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie17.02.2020 - 06:29
3784Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa16.02.2020 - 18:47
3785Zarządzenie Nr 33 r. z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: zasad rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.18.02.2020 - 07:00
3787Rachunek zysków i strat 2005/200618.02.2020 - 07:10
3787Nr 308 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200817.02.2020 - 21:31
3790Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.02.2020 - 18:40
3795Zarządzenie Nr 38 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.18.02.2020 - 00:25
3798Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim17.02.2020 - 01:44
3800Informacja UKW - spotkanie kandydatów z wyborcami16.02.2020 - 22:39
3808Nr 209 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA16.02.2020 - 16:17
3811Decyzja Nr 25/2008 Rektora z dnia 10 października 2008 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy. 18.02.2020 - 01:05
3812D E C Y Z J A Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych16.02.2020 - 11:07
3814Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 18.02.2020 - 03:25
3815Nr 166 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie16.02.2020 - 19:16
3816Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac 17.02.2020 - 17:04
3819Nr 154 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych17.02.2020 - 14:05
3832Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM18.02.2020 - 06:58
3839Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.17.02.2020 - 02:39

Łącznie 24495309 odwiedzin dla wszystkich podstron.