Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
97Nr 464 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” 25.05.2019 - 23:49
96sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201526.05.2019 - 03:45
96Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)25.05.2019 - 23:49
95Nr 5/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zamówienia publiczne i podatki pośrednie”25.05.2019 - 23:48
90Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego25.05.2019 - 23:49
90Nr 468 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 23:50
88Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM25.05.2019 - 23:50
86Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 25.05.2019 - 23:49
86Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.25.05.2019 - 23:49
86Nr 32/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2018/2019 25.05.2019 - 23:50
86Nr 469 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa i Administracji w latach 2017 i 201826.05.2019 - 04:41
85Nr 460 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim26.05.2019 - 05:45
84Nr 451 z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym25.05.2019 - 23:49
84Nr 461 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym26.05.2019 - 01:08
79Nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Decyzja Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim...25.05.2019 - 23:50
78Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu26.05.2019 - 00:47
77Nr 455 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filozofia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 25.05.2019 - 23:49
77Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim25.05.2019 - 23:50
76Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok25.05.2019 - 23:50
75sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201625.05.2019 - 23:48
75Regulamin Szkoły Doktorskiej25.05.2019 - 23:50
75UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI MURARZA-MALARZA W Dziale Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury 25.05.2019 - 23:50
74Nr 454 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku energetyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:49
74Nr 456 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:50
73Nr 19/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”26.05.2019 - 03:05
71Nr 36/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich25.05.2019 - 23:50
70Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 25.05.2019 - 23:48
69Nr 459 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:50
67Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...25.05.2019 - 23:50
67Nr 457 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.05.2019 - 23:50

Łącznie 21589197 odwiedzin dla wszystkich podstron.