Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
12313Sprawozdanie roczne Rektora04.08.2020 - 14:56
135070Sprawy BHP04.08.2020 - 13:57
90098Sprawy kadrowe04.08.2020 - 15:38
35072Sprawy płacowe04.08.2020 - 12:53
238380Sprawy socjalne04.08.2020 - 15:24
2374Sprzęt do przekazania03.08.2020 - 19:22
7901Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach04.08.2020 - 12:01
8878Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 04.08.2020 - 10:37
7297Stan magazynu04.08.2020 - 03:30
3243STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 12:34
3233STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie04.08.2020 - 12:08
3106STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku02.08.2020 - 13:55
3143STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie poparcia wniosku Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przyjęty na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku 02.08.2020 - 20:20
2689STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji dotyczących podjęcia prac zmierzających do wyboru opcji sfinansowania wyposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztyni04.08.2020 - 05:30
2688STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji z podmiotami leczniczymi dotyczących prowadzenia przez te podmioty na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie dz01.08.2020 - 21:24
2899STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy Aleja Uniwersytecka03.08.2020 - 20:48
3057STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 22:38
3145Stanowisko ds. Energetycznych04.08.2020 - 11:34
23088Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami04.08.2020 - 11:34
10917Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych04.08.2020 - 13:24
10211Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej04.08.2020 - 13:24
2015stanowisko referenta w Biurze Rektora04.08.2020 - 04:39
2641STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku 03.08.2020 - 18:55
2383STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie funkcjonowania Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 09:23
1948STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym03.08.2020 - 04:55
3032STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 25 września 2015 roku w sprawie Liceum i Gimnazjum Akademickiego01.08.2020 - 21:24
2662STANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 roku03.08.2020 - 23:53
4517Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.04.08.2020 - 15:16
996STARSZY KONSULTANT W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO03.08.2020 - 16:30
18270Status prawny Uczelni04.08.2020 - 13:12

Łącznie 26448331 odwiedzin dla wszystkich podstron.