Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2571Nr 88 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy SZCZEPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.06.2021 - 14:03
3815Nr 88 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego z okazji 40-lecia Wydziału Humanistycznego20.06.2021 - 23:35
2442Nr 88/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”19.06.2021 - 14:35
1832Nr 88/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-015/1219.06.2021 - 03:53
1423Nr 88/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo pracy”16.06.2021 - 09:47
1335Nr 88/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Historia” realizowanych na Wydziale Humanistycznym17.06.2021 - 00:36
1169Nr 88/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln18.06.2021 - 01:47
1395Nr 88/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.06.2021 - 13:57
1240Nr 88/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych16.06.2021 - 15:40
1314Nr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 17.06.2021 - 14:32
787Nr 88/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.06.2021 - 09:37
1037Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim20.06.2021 - 01:11
506Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki19.06.2021 - 19:23
838Nr 88/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wymiaru kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych20.06.2021 - 17:20
224Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202420.06.2021 - 14:01
301Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202418.06.2021 - 14:07
214Nr 88/2020 z dnia 16 października 2020 roku zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych n20.06.2021 - 12:02
1583Nr 880 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Estonian University of Life Sciences, Estonia17.06.2021 - 14:57
1554Nr 881 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Atenach, Grecja19.06.2021 - 11:54
1606Nr 882 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Memorandum o współpracy z Pontifical University “Antonianum, Włochy19.06.2021 - 10:53
1725Nr 883 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie odrzucenia protestu wyborczego z dnia 18 marca 2016 roku 20.06.2021 - 21:46
1667Nr 884 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej19.06.2021 - 16:13
2281Nr 885 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”20.06.2021 - 02:55
1658Nr 886 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 19.06.2021 - 10:07
1773Nr 887 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI19.06.2021 - 23:40
2031Nr 888 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI18.06.2021 - 15:09
1587Nr 889 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201619.06.2021 - 16:08
1482Nr 89 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu20.06.2021 - 06:07
1386Nr 89 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii20.06.2021 - 12:36
1850Nr 89 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki19.06.2021 - 21:42

Łącznie 29725471 odwiedzin dla wszystkich podstron.