Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1423Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz15.09.2019 - 06:01
5856Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.15.09.2019 - 06:51
3608Zarządzenie Nr 33 r. z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: zasad rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.15.09.2019 - 13:44
2221Zarządzenie Nr 33 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.14.09.2019 - 12:00
3951Zarządzenie Nr 33 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 18:05
2754Zarządzenie Nr 33/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzo13.09.2019 - 02:01
1667Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu” 14.09.2019 - 08:16
1273Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”15.09.2019 - 11:41
2383Zarządzenie Nr 34 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”.15.09.2019 - 17:46
3066Zarządzenie nr 34 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: określenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.14.09.2019 - 22:59
2136Zarządzenie Nr 34/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych.15.09.2019 - 17:40
1602Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza o kulturze”14.09.2019 - 12:44
1525Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe”15.09.2019 - 09:21
3528Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.15.09.2019 - 04:54
2924Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.15.09.2019 - 10:28
1942Zarządzenie Nr 35/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”. 12.09.2019 - 11:18
3776Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowy14.09.2019 - 13:15
1263Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”15.09.2019 - 08:06
2546Zarządzenie Nr 36 z dnia 15 listopada 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31.10.2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM.14.09.2019 - 12:04
2809Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.15.09.2019 - 00:22
2165Zarządzenie Nr 36/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Regionalna turystyka historyczna”.14.09.2019 - 06:04
1793Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.09.2019 - 15:02
2306Zarządzenie nr 37 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Szkolny doradca zawodowy ”.13.09.2019 - 08:10
2333Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.12.09.2019 - 05:44
2080Zarządzenie Nr 37/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.14.09.2019 - 05:05
2188Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.09.2019 - 08:56
2371Zarządzenie nr 38 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu ”.15.09.2019 - 12:23
3585Zarządzenie Nr 38 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.15.09.2019 - 01:50
2427Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Biura Nauki i Współpracy Regionalnej 14.09.2019 - 12:12
2094Zarządzenie Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.09.2019 - 20:49

Łącznie 22811919 odwiedzin dla wszystkich podstron.