Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1872UCHWAŁA Nr 870 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok25.01.2020 - 13:51
2530UCHWAŁA Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Udo ARNOLDOWI25.01.2020 - 01:28
1677UCHWAŁA Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Selima CHAZBIJEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.01.2020 - 21:12
1700UCHWAŁA Nr 873 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego NAPIÓRKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 16:46
1679UCHWAŁA Nr 874 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Stefana EWERTOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 25.01.2020 - 15:56
1621UCHWAŁA Nr 875 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Marka KARCZEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 17:41
1636UCHWAŁA Nr 876 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bronisława KOLATORA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 16:53
1640UCHWAŁA Nr 877 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra KRAJEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 15:54
1710UCHWAŁA Nr 878 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 23:09
1794UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 25.01.2020 - 10:27
2167UCHWAŁA Nr 900 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym25.01.2020 - 16:15
3337UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 20:41
1791UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 21.01.2020 - 09:31
2109UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie 25.01.2020 - 13:45
2279UCHWAŁA Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r.19.01.2020 - 01:17
2088UCHWAŁA Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku19.01.2020 - 07:22
2429UCHWAŁA Nr 910 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 r25.01.2020 - 18:48
2522UCHWAŁA Nr 911 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 25.01.2020 - 13:35
2333UCHWAŁA Nr 912 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego s25.01.2020 - 21:24
4322UCHWAŁA NR 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie23.01.2020 - 12:55
2301UCHWAŁA Nr 918 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty CHOMICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.01.2020 - 06:54
1843UCHWAŁA Nr 919 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ryszarda WALKOWIAKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.01.2020 - 03:03
1956UCHWAŁA Nr 920 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Anny ABRAMCZYK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 21:54
1800UCHWAŁA Nr 921 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka GOLASIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 25.01.2020 - 05:45
3179UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz22.01.2020 - 03:12
1176Uchwała Nr 93 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości po rozwiązanym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie25.01.2020 - 17:30
1788UCHWAŁA Nr 934 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa25.01.2020 - 19:56
1774UCHWAŁA nr 963 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy KANTOWICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 25.01.2020 - 12:04
2216UCHWAŁA Nr 969 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Kazimierza ZWIROWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 14:05
2546UCHWAŁA Nr 975 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Andrzeja KUKWY, prof. UWM25.01.2020 - 16:57

Łącznie 24228673 odwiedzin dla wszystkich podstron.