Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
12347Sprawozdanie roczne Rektora13.08.2020 - 15:51
135196Sprawy BHP13.08.2020 - 13:50
90379Sprawy kadrowe13.08.2020 - 18:08
35157Sprawy płacowe13.08.2020 - 14:29
239025Sprawy socjalne13.08.2020 - 16:39
2379Sprzęt do przekazania13.08.2020 - 14:29
7915Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach13.08.2020 - 01:06
8895Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 12.08.2020 - 06:04
7319Stan magazynu12.08.2020 - 14:11
3255STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 18:04
3243STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie12.08.2020 - 15:20
3114STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku11.08.2020 - 14:49
3151STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie poparcia wniosku Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przyjęty na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku 12.08.2020 - 02:27
2699STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji dotyczących podjęcia prac zmierzających do wyboru opcji sfinansowania wyposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztyni11.08.2020 - 15:29
2698STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji z podmiotami leczniczymi dotyczących prowadzenia przez te podmioty na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie dz13.08.2020 - 15:21
2912STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy Aleja Uniwersytecka12.08.2020 - 04:50
3068STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 15:11
3152Stanowisko ds. Energetycznych13.08.2020 - 08:55
23142Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami13.08.2020 - 12:21
10941Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych13.08.2020 - 12:07
10232Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej13.08.2020 - 11:15
2022stanowisko referenta w Biurze Rektora13.08.2020 - 11:32
2651STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku 11.08.2020 - 15:35
2389STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie funkcjonowania Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 19:46
1964STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia przez UWM w Olsztynie działań w celu połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym13.08.2020 - 06:06
3052STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 25 września 2015 roku w sprawie Liceum i Gimnazjum Akademickiego12.08.2020 - 09:37
2676STANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 roku13.08.2020 - 11:33
4528Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.13.08.2020 - 09:45
1005STARSZY KONSULTANT W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO13.08.2020 - 12:20
18312Status prawny Uczelni13.08.2020 - 09:30

Łącznie 26532271 odwiedzin dla wszystkich podstron.