Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
166 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 23.11.2020 - 23:03
3286Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma23.11.2020 - 23:03
2977Nr 125 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/201023.11.2020 - 23:03
6376Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.11.2020 - 23:04
38714Wydział Prawa i Administracji23.11.2020 - 23:04
1226Nr 19 z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.11.2020 - 23:04
2679Nr 493 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Dariusza RADZIWIŁŁOWICZA23.11.2020 - 23:05
379Nr 609 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Medycyny Sądowej wraz z niezbędną infrastrukturą infrastrukturą techniczną oraz budowa parkingu w Olsztynie23.11.2020 - 23:05
2097Decyzja Nr 4/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa nowego obiektu Wydziału Nauk Społecznych na terenie powojskowym przy u23.11.2020 - 23:06
2785Nr 646 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Studium Języków Obcych na czas nieokreślony mgr. Karola GOTFRYD23.11.2020 - 23:06
337Nr 51/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.11.2020 - 23:06
1368Nr 40/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich23.11.2020 - 23:06
1463Nr 939 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Egonowi SPIEGLOWI23.11.2020 - 23:06
894Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda23.11.2020 - 23:06
109Nr 109/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych23.11.2020 - 23:07
4058Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.11.2020 - 23:07
2267Nr 206 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. szt. muz. Tadeusza NIEDŹWIEDZIA23.11.2020 - 23:07
3141Nr 200 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach23.11.2020 - 23:07
1404Nr 92/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/201823.11.2020 - 23:07
2917Badanie losów absolwentów23.11.2020 - 23:07
4773Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii23.11.2020 - 23:08
2554Nr 358 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji23.11.2020 - 23:08
7412Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim23.11.2020 - 23:08
2798Nr 129 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława KOSAKOWSKIEGO23.11.2020 - 23:08
1485Nr 216 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki23.11.2020 - 23:08
2943Nr 248 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego pt. „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania..."23.11.2020 - 23:09
769Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii23.11.2020 - 23:09
641UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI MURARZA-MALARZA W Dziale Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury 23.11.2020 - 23:09
12KATARZYNA PALUS23.11.2020 - 23:09
1559Nr 125/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji23.11.2020 - 23:10

Łącznie 27636289 odwiedzin dla wszystkich podstron.