Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
865Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 04.08.2020 - 12:05
2574Nr 296 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora do przystąpienia do negocjacji w sprawie podpisania umowy o utworzeniu Konsorcjum „Warmińskie Centrum Naukowo-Badawcze” 04.08.2020 - 12:05
462Konkurs na stanowiska dla dwóch doktorantów - stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki04.08.2020 - 12:06
3233STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie04.08.2020 - 12:08
2168Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”04.08.2020 - 12:08
1856Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 12:08
3387Nr 171 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/200804.08.2020 - 12:09
3348Placówki usługowo-handlowe04.08.2020 - 12:09
2318Nr 266 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Marzenny ZAORSKIEJ04.08.2020 - 12:09
14939Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” Spółka z o.o.04.08.2020 - 12:09
13780Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców04.08.2020 - 12:09
3870Nr 62 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony04.08.2020 - 12:10
2167Nr 359 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 20 z dnia 21 września 2012 roku 04.08.2020 - 12:10
2271Nr 129 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki ŻYTA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.08.2020 - 12:10
2749Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 04.08.2020 - 12:10
2506Nr 121/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 12:11
2404Nr 146 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony KONOPKI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.08.2020 - 12:11
365Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”04.08.2020 - 12:11
1845Nr 2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Konsultanta ds. kształcenia osób głuchych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 12:12
6008Finansowanie działalności statutowej04.08.2020 - 12:12
147Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów 04.08.2020 - 12:12
2553Nr 302 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony04.08.2020 - 12:13
1283Nr 35 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-202004.08.2020 - 12:13
6925Schemat organizacyjny04.08.2020 - 12:14
2577Nr 311 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn04.08.2020 - 12:14
14355Biuro ds. Projektów Europejskich04.08.2020 - 12:14
1392Nr 79/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywno04.08.2020 - 12:15
2094Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 04.08.2020 - 12:15
1474Nr 254 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 04.08.2020 - 12:15
4534Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników04.08.2020 - 12:15

Łącznie 26448508 odwiedzin dla wszystkich podstron.