Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
866konkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie17.11.2019 - 21:32
1684Nr 454 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Ałmaty, Kazachstan17.11.2019 - 21:32
2031Nr 699 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Aleksandra KIKLEWICZA17.11.2019 - 21:33
1003Nr 65/2016 z dnia 11 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 21:33
2227Zarządzenie NR 20 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.17.11.2019 - 21:33
1123Nr 116/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie sprzedażą”17.11.2019 - 21:33
1330Nr 16 z dnia 20 września 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika17.11.2019 - 21:34
2040Nr 64 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Edwarda KOŁODZIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego17.11.2019 - 21:34
11340Transport17.11.2019 - 21:34
1060Nr 119/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu17.11.2019 - 21:34
1876Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej17.11.2019 - 21:35
1949Nr 227 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae Marszałek Sejmu RP Pani Ewie Kopacz17.11.2019 - 21:35
1270Nr 69/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 67/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201617.11.2019 - 21:35
2747Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”17.11.2019 - 21:35
27750Opłaty za studia niestacjonarne17.11.2019 - 21:35
3042Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”17.11.2019 - 21:35
1278Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich17.11.2019 - 21:35
8288Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej17.11.2019 - 21:35
1773Decyzja Nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 17.11.2019 - 21:36
1287Decyzja Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych17.11.2019 - 21:36
675Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 17.11.2019 - 21:36
56925mapa serwisu17.11.2019 - 21:36
2760Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 21:36
2730Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej17.11.2019 - 21:37
947Nr 64/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja elektroniczna”17.11.2019 - 21:37
3784Nr 123 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie17.11.2019 - 21:37
3563Decyzja Nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 21:38
2447Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2006 r.17.11.2019 - 21:39
3139Nr 659 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.317.11.2019 - 21:39
1051Nr 15 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny17.11.2019 - 21:40

Łącznie 23496189 odwiedzin dla wszystkich podstron.