Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1196Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln18.04.2021 - 17:31
1440Nr 142 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii18.04.2021 - 17:31
1504Nr 174 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:31
3337Nr 169 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Hjalmara Ugglę18.04.2021 - 17:32
1149Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawsto na okres do 31 grudnia 2021 r. 18.04.2021 - 17:32
2630Nr 102/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)18.04.2021 - 17:32
2822UCHWAŁA Nr 979 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Edwarda STANOWSKIEGO18.04.2021 - 17:32
2540Nr 470 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska wykładowcy i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę dr. Roberta BIELIŃSKIEGO18.04.2021 - 17:33
16511Struktura Wydziału Humanistycznego18.04.2021 - 17:33
6705Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:34
2092Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu” 18.04.2021 - 17:35
2592Nr 357 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 18 z dnia 21 września 2012 roku 18.04.2021 - 17:35
2389UCHWAŁA Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku18.04.2021 - 17:35
3552Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie18.04.2021 - 17:35
2502Nr 565 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji18.04.2021 - 17:36
2138Nr 17/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 18.04.2021 - 17:36
1325KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH18.04.2021 - 17:37
2542Nr 28 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Marzenę WILAMOWSKĄ-KORSAK18.04.2021 - 17:37
41307Wydział Nauk Medycznych18.04.2021 - 17:37
1539Nr 235 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 18.04.2021 - 17:37
2932Nr 446 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych18.04.2021 - 17:37
1712Nr 905 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjona18.04.2021 - 17:38
2019Nr 354 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Józefowi GÓRNIEWICZOWI18.04.2021 - 17:38
17658Praktyki studenckie18.04.2021 - 17:38
3012Nr 494 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja SZMYTA18.04.2021 - 17:38
5147Nr 80 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych18.04.2021 - 17:39
3087Zarządzenie Nr 54 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok18.04.2021 - 17:39
1006Nr 533 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...18.04.2021 - 17:39
3253Nr 381 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej18.04.2021 - 17:39
1123Nr 311 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 618.04.2021 - 17:39

Łącznie 28946379 odwiedzin dla wszystkich podstron.