Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
306UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych15.08.2020 - 09:36
1828Decyzja Nr 38/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 15 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wydziału Nauk Medycz15.08.2020 - 09:37
2374Nr 731 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Jubileuszowego z okazji 10-lecia Radia UWM FM15.08.2020 - 09:37
1868Nr 415 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marcina ZIELIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego15.08.2020 - 09:37
1055Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.08.2020 - 09:38
3202Nr 160 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony15.08.2020 - 09:38
423Nr 52/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1...15.08.2020 - 09:38
1371Nr 171 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwową Akademią Technologii Żywności w Odessie, Ukraina15.08.2020 - 09:39
4969Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.15.08.2020 - 09:39
10119Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych15.08.2020 - 09:39
1408Nr 287 Senatu Uniwersytetu Wrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie darowizny Marii i Georga Dietrichów15.08.2020 - 09:39
1839Nr 424 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 26 z dnia 21 września 2012 roku15.08.2020 - 09:39
20685Wydział Nauk Ekonomicznych15.08.2020 - 09:40
4790Regulamin organizacyjny wydziału UWM15.08.2020 - 09:40
1377Nr 44 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Studenckiego15.08.2020 - 09:40
947Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 15.08.2020 - 09:41
1301Nr 76 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Kostanajskim Państwowym Instytutem Pe15.08.2020 - 09:41
2267w roku akademickim 2014/201515.08.2020 - 09:42
2417Nr 674 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony15.08.2020 - 09:42
852Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku15.08.2020 - 09:43
2796UCHWAŁA Nr 984 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Elw15.08.2020 - 09:43
3481Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie15.08.2020 - 09:43
447Nr 150/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji 15.08.2020 - 09:43
479Nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny filozofia 15.08.2020 - 09:43
91KLAUDIA GORIEWA-DUBA15.08.2020 - 09:43
283Nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sztuki muzyczne 15.08.2020 - 09:44
546KONKURS na stanowisko kierownika KLINIKI PEDIATRII, GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO15.08.2020 - 09:44
696Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna15.08.2020 - 09:44
3322Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie15.08.2020 - 09:45
36988Wniosek o udostępnienie informacji publicznej15.08.2020 - 09:45

Łącznie 26549161 odwiedzin dla wszystkich podstron.