Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1482Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń 20.10.2020 - 04:50
2699Nr 259 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Arkadiusza LETKIEWICZA20.10.2020 - 04:51
2178Nr 21/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych20.10.2020 - 04:51
1333UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY20.10.2020 - 04:51
1391Nr 8 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia o Współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie, Rosja20.10.2020 - 04:51
8666Rejestry - Wydział Nauk Ekonomicznych20.10.2020 - 04:51
68Nr 82/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-202420.10.2020 - 04:51
1114Nr 66/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 67/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201620.10.2020 - 04:51
2432Nr 662 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Wioletty JASKÓLSKIEJ20.10.2020 - 04:52
2292Nr 67 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 20.10.2020 - 04:52
2131Nr 89/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 04:53
9033Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 20.10.2020 - 04:53
1104Nr 259 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej20.10.2020 - 04:53
976Nr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiB20.10.2020 - 04:53
1998Nr 598 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-201620.10.2020 - 04:54
299Nr 19/2020 z dnia 10 lutego roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2020 roku20.10.2020 - 04:54
1229Nr 34/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.10.2020 - 04:54
2501Zarządzenie Nr 17 z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA”. 20.10.2020 - 04:54
868KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)20.10.2020 - 04:55
2243Nr 374 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 65 z dnia 26 października 2012 r.20.10.2020 - 04:55
57Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202420.10.2020 - 04:55
809Nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej20.10.2020 - 04:55
2567Nr 252 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii20.10.2020 - 04:56
2490Nr 715 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Bohdanowi DRAGANIKOWI20.10.2020 - 04:56
2169Zarządzenie Nr 65/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 04:57
10357Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 04:57
1475Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie20.10.2020 - 04:57
10506Władze Wydziału Nauki o Żywności20.10.2020 - 04:58
2175Decyzja Nr 42 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.10.2020 - 04:58
39817Regulamin BIP UWM20.10.2020 - 04:58

Łącznie 27264370 odwiedzin dla wszystkich podstron.