Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3310Decyzja Nr 8 z dnia 12 maja 2008 r . w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.11.08.2020 - 23:58
3314Nr 44/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 16:05
3315Nr 203 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich10.08.2020 - 02:05
3315Nr 286 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie11.08.2020 - 17:21
3318Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie11.08.2020 - 21:52
3318Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów08.08.2020 - 18:44
3319Nr 215 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 18:18
3319Decyzja Nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201211.08.2020 - 12:44
3319Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych09.08.2020 - 19:19
3320Nr 214 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa JANKOWSKIEGO12.08.2020 - 04:56
3321Nr 195 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ełk12.08.2020 - 11:23
3322Nr 118 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sorocaba, Stan San Paulo, Federacyjna Republika Brazylii11.08.2020 - 14:48
3323Nr 259 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki pozawydziałowej - Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 01:56
3323Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej12.08.2020 - 01:57
3324Nr 543 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Dorotowo i Tomaszkowo, gmina Stawiguda11.08.2020 - 22:42
3324Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu11.08.2020 - 18:05
3326Decyzja Nr 19 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 11.08.2020 - 02:18
3327Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej09.08.2020 - 22:02
3329Nr 167 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania makrokierunków studiów w Uniwersytecie12.08.2020 - 04:51
3333Nr 201 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zgody na wystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach12.08.2020 - 06:29
3339konkurs na Kierownika projektu „Przez praktykę do zawodu” 11.08.2020 - 21:34
3343konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej11.08.2020 - 23:16
3345Nr 565 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”12.08.2020 - 04:33
3347Nr 18 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki11.08.2020 - 14:41
3347Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201411.08.2020 - 19:43
3348Nr 268 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 20:57
3351Nr 177 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.08.2020 - 22:02
3352WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI11.08.2020 - 23:23
3352Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 11.08.2020 - 22:15
3357Nr 319 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk11.08.2020 - 16:46

Łącznie 26518043 odwiedzin dla wszystkich podstron.