Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3384Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2016/201703.06.2020 - 20:32
3387Nr 297 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”04.06.2020 - 05:09
3387Nr 182 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi MAŁŁKOWI04.06.2020 - 20:14
3388Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 01.06.2020 - 21:22
3389Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200603.06.2020 - 14:45
3392Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.06.2020 - 16:59
3393Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.04.06.2020 - 20:09
3394Nr 201 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Manitobie, Kanada04.06.2020 - 12:46
3395Nr 153 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2010 roku03.06.2020 - 18:10
3398Nr 203 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Stosowania Zasobów Naturalnych w Rivne, Ukraina04.06.2020 - 22:06
3399Nr 207 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie04.06.2020 - 19:23
3399Nr 271 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na krajowe staże naukowe i zawodowe04.06.2020 - 10:22
3404Zarządzenie Nr 13 Rektora z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.04.06.2020 - 03:43
3408Nr 321 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi04.06.2020 - 19:04
3408Godziny Rektorskie04.06.2020 - 04:27
3409Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2012 rok02.06.2020 - 12:10
3410Zarządzenie Nr 72/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie włączenia dodatków specjalnych z tytułu warunków wykonywania pracy do wynagrodzenia zasadniczego03.06.2020 - 05:11
3411Nr 230 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile04.06.2020 - 16:49
3414Nr 257 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie02.06.2020 - 09:04
3414Nr 66/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie praktyk studenckich03.06.2020 - 20:47
3416Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 21:00
3416Nr 174 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie, Ukraina 04.06.2020 - 04:06
3418Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 09:56
3429Nr 294 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć w działalności naukowo-badawczej04.06.2020 - 19:38
3433Ogłoszenie o wyborze Prorektorów na kadencję 2012-201604.06.2020 - 22:28
3437Studia podyplomowe i doktoranckie01.06.2020 - 23:16
3438Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania z przesyłkami wychodzącymi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 01:53
3439Nr 293 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego04.06.2020 - 06:58
3441Ordynacja wyborcza04.06.2020 - 10:48
3444Nr 238 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.06.2020 - 10:27

Łącznie 25818984 odwiedzin dla wszystkich podstron.