Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3197Majątek trwały uczelni 2006/200722.10.2020 - 04:51
3197Nr 143 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do majątku Uniwersytetu gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 55 m. Olsztyn 22.10.2020 - 00:53
3197Zarządzenie Nr 41/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”22.10.2020 - 14:28
3198Nr 151 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej22.10.2020 - 00:59
3198Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior22.10.2020 - 02:00
3199Nr 154 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa22.10.2020 - 00:59
3199Nr 4 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 00:56
3200Nr 462 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku22.10.2020 - 00:16
3202Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora22.10.2020 - 15:01
3203Uchwała Nr 62 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.22.10.2020 - 11:00
3203Nr 178 z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia wysokości narzutów kosztów pośrednich w działalności badawczej22.10.2020 - 08:37
3205Nr 39 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę22.10.2020 - 07:18
3205ZARZĄDZENIE NR 42/09 Rektora z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 14:04
3206Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.22.10.2020 - 02:01
3207Nr 168 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie sali dydaktyczno-laboratoryjnej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Wacława Minakowskiego22.10.2020 - 00:53
3207Nr 576 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 09:48
3208PROTOKÓŁ LIKWIDACYJNY22.10.2020 - 02:56
3208Nr 60/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego22.10.2020 - 01:35
3209Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.22.10.2020 - 02:02
3209STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie poparcia wniosku Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przyjęty na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku 21.10.2020 - 23:36
3210Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku19.10.2020 - 09:33
3211Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych 22.10.2020 - 10:06
3212Nr 191z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:52
3213Sprawozdanie finansowe za rok 200622.10.2020 - 08:27
3214Nr 75/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia 22.10.2020 - 01:40
3215Uczelniana Komisja Wyborcza21.10.2020 - 23:37
3216Nr 31 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę22.10.2020 - 00:56
3220Nr 109/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok22.10.2020 - 01:43
3222Nr 41 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę22.10.2020 - 00:55
3222Nr 714 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku22.10.2020 - 00:08

Łącznie 27295267 odwiedzin dla wszystkich podstron.