Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3309Nr 44/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 02:36
3310Decyzja Nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201202.08.2020 - 15:06
3311Nr 203 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich03.08.2020 - 03:15
3311Nr 214 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa JANKOWSKIEGO03.08.2020 - 21:15
3312Nr 286 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie03.08.2020 - 15:13
3312Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie02.08.2020 - 18:26
3312Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów02.08.2020 - 11:59
3313Nr 215 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 07:48
3314Nr 195 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ełk04.08.2020 - 15:09
3315Nr 259 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki pozawydziałowej - Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:37
3315Nr 543 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Dorotowo i Tomaszkowo, gmina Stawiguda04.08.2020 - 09:58
3316Nr 118 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sorocaba, Stan San Paulo, Federacyjna Republika Brazylii03.08.2020 - 08:52
3316Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych03.08.2020 - 01:30
3318Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej03.08.2020 - 19:37
3320Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej03.08.2020 - 14:23
3321Decyzja Nr 19 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 04.08.2020 - 02:44
3321Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu02.08.2020 - 15:41
3323Nr 201 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zgody na wystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach03.08.2020 - 19:03
3325Nr 167 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania makrokierunków studiów w Uniwersytecie01.08.2020 - 21:37
3334konkurs na Kierownika projektu „Przez praktykę do zawodu” 03.08.2020 - 20:01
3336konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej04.08.2020 - 01:10
3338Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 04.08.2020 - 15:03
3339Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201403.08.2020 - 01:58
3339WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI04.08.2020 - 14:31
3340Nr 565 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”03.08.2020 - 12:08
3341Nr 268 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:35
3344Nr 18 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki04.08.2020 - 06:53
3344Nr 177 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 00:14
3347Nr 243 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Scientific basis for integrated assessment of rivers..."03.08.2020 - 17:39
3348Placówki usługowo-handlowe04.08.2020 - 12:09

Łącznie 26448074 odwiedzin dla wszystkich podstron.