Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3653Nr 205 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Europy Wschodniej17.02.2020 - 17:53
3657dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy17.02.2020 - 16:51
3660Protokół nr 19 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2007 r.15.02.2020 - 19:55
3660Decyzja Nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.02.2020 - 05:24
3661Nr 35/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa17.02.2020 - 15:26
3662Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.02.2020 - 13:25
3663Nr 60/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2020 - 04:29
3666Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 17.02.2020 - 12:54
3673Terminy egzaminów 17.02.2020 - 14:53
3673Nr 64 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-201217.02.2020 - 17:24
3674Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich17.02.2020 - 16:20
3679Nr 52 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Doktorantów.17.02.2020 - 19:26
3681Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury17.02.2020 - 22:15
3681Nr 127 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie18.02.2020 - 01:41
3681Nr 205 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do przygotowania Uniwersytetu do wykonywania zadań związanych ze sprzątaniem i dozorem mienia siłami i śro18.02.2020 - 01:03
3681Nr 600 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim17.02.2020 - 13:24
3684Nr 36/2018 z dnia 28 maja roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 07:37
3688Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 15:10
3688Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni17.02.2020 - 17:09
3692Nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza17.02.2020 - 05:47
3694Decyzja Nr 12 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.16.02.2020 - 17:07
3694Majątek trwały uczelni 2005/200617.02.2020 - 12:22
3696Nr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.02.2020 - 07:11
3697Decyzja nr 24/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektu pod tytułem: Zakup aparatury naukowo badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycz16.02.2020 - 17:44
3703Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.18.02.2020 - 00:19
3715Nr 115/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2018 roku16.02.2020 - 04:16
3716Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu korzystania z pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.02.2020 - 07:20
3717Nr 52/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych17.02.2020 - 16:32
3719Grunty w użytkowaniu wieczystym 2005/200617.02.2020 - 06:47
3720Decyzja Nr 43/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2011/201218.02.2020 - 00:58

Łącznie 24495235 odwiedzin dla wszystkich podstron.