Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9213Czesne18.09.2019 - 18:20
9230Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych18.09.2019 - 10:38
9282Władze Wydziału Humanistycznego19.09.2019 - 08:52
9297Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 05:46
9305Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem18.09.2019 - 13:17
9402Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów19.09.2019 - 09:17
9430Gospodarowanie odpadami19.09.2019 - 05:11
9457Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 19.09.2019 - 00:37
9471Władze Wydziału Nauk o Środowisku18.09.2019 - 22:43
9579Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie19.09.2019 - 03:15
9637Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó17.09.2019 - 17:11
9665Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych19.09.2019 - 06:15
9668Pomoc do BIP UWM19.09.2019 - 05:46
9684Procedura antyplagiatowa18.09.2019 - 21:34
9779Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie18.09.2019 - 11:16
9837Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych19.09.2019 - 09:30
9871Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa19.09.2019 - 00:08
9899Studia stacjonarne 2009/201018.09.2019 - 16:43
9938Nowi Studenci19.09.2019 - 01:56
10017Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 09:15
10022Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej18.09.2019 - 05:26
10105Kształcenie nauczycielskie19.09.2019 - 04:43
10193Kompetencje Kanclerza19.09.2019 - 06:05
10272Wydział Matematyki i Informatyki18.09.2019 - 13:46
10283Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką18.09.2019 - 19:30
10319Archiwum19.09.2019 - 08:02
10351Kompetencje Rektora18.09.2019 - 21:39
10395Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich17.09.2019 - 00:49
10446Biuro Karier19.09.2019 - 08:41
10452Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 04:39

Łącznie 22847674 odwiedzin dla wszystkich podstron.