Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
773Nr 426 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Jarosławowi Konradowi MOSZCZYŃSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku 25.10.2020 - 18:24
773Nr 639 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku kryminologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim25.10.2020 - 03:59
772Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 26.10.2020 - 03:48
771Nr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.10.2020 - 08:39
771Nr 478 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.10.2020 - 03:55
770Nr 62/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie22.10.2020 - 01:19
770UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROLOGII24.10.2020 - 10:41
769Nr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa26.10.2020 - 02:55
769Nr 372 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.10.2020 - 16:36
769Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów26.10.2020 - 08:13
768Nr 74/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 08:16
768Nr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..25.10.2020 - 03:38
767Nr 400 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zamówienia publiczne i podatki pośrednie"26.10.2020 - 01:10
766Nr 109/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”24.10.2020 - 09:06
766Nr 219/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/202026.10.2020 - 07:40
765CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 22.10.2020 - 04:49
763Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.26.10.2020 - 10:15
763TERMINARZ WYBORÓW REKTORA26.10.2020 - 07:27
762Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 08:46
762Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim24.10.2020 - 07:08
761Nr 423 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 25.10.2020 - 19:23
761Ogłoszenie wyników konkursu na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji 26.10.2020 - 09:30
760Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.10.2020 - 13:09
760Nr 434 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Jana JANKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.10.2020 - 01:28
760UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 26.10.2020 - 02:30
759Nr 24 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badanai sprawozdań finansowych25.10.2020 - 10:24
759Nr 18/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” 24.10.2020 - 23:24
758Nr 24/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania22.10.2020 - 02:34
758Konkurs na stanowisko Studenta - Stypendysty w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie25.10.2020 - 21:51
758DOROTA SOWIŃSKA-KOBELAK26.10.2020 - 05:01

Łącznie 27330615 odwiedzin dla wszystkich podstron.