Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2243Nr 87/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku20.06.2021 - 22:06
1779Nr 87/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” ...17.06.2021 - 15:23
1531Nr 87/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów w zakresie „Pedagogika kultury zdrowotnej” 20.06.2021 - 12:51
1447Nr 87/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura” realizowanych na Wydziale Nauk o Środowisku20.06.2021 - 15:20
1211Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 17.06.2021 - 15:08
1224Nr 87/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie Logistyką”19.06.2021 - 15:35
1192Nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji19.06.2021 - 21:14
1182Nr 87/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202018.06.2021 - 22:43
10477Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201920.06.2021 - 15:35
2567Nr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim21.06.2021 - 00:34
505Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji19.06.2021 - 02:08
1371Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku19.06.2021 - 10:33
217Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202420.06.2021 - 14:01
297Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202418.06.2021 - 06:56
4337Nr 87/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii20.06.2021 - 12:12
1840Nr 870 z dnia 22 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM20.06.2021 - 13:52
1889Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie20.06.2021 - 12:16
5779Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich18.06.2021 - 22:18
3934Nr 873 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce17.06.2021 - 17:58
2437Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...20.06.2021 - 22:02
1685Nr 875 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/201618.06.2021 - 07:34
1825Nr 876 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 15:45
1765Nr 877 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:36
1505Nr 878 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina, Białoruś20.06.2021 - 23:20
1536Nr 879 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Institute of Social and Political Psychology NAES of Ukraine20.06.2021 - 20:48
1465Nr 88 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Zarządzania i Administracji15.06.2021 - 23:19
1621Nr 88 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru i Odznaki Honorowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.06.2021 - 00:59
1782Nr 88 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach20.06.2021 - 21:21
40Nr 88 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Janowi Franciszkowi Jankowskiemu nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku20.06.2021 - 23:18
3255Nr 88 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda19.06.2021 - 18:35

Łącznie 29725434 odwiedzin dla wszystkich podstron.