Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
745Nr 110/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności25.01.2020 - 00:01
826Nr 267 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia...25.01.2020 - 00:02
1287Nr 38/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe zrealizowane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2015/201625.01.2020 - 00:03
7965Dział Informatyzacji Administracji25.01.2020 - 00:03
2576Nr 136 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum25.01.2020 - 00:03
1672Nr 444 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy25.01.2020 - 00:03
455Nr 425 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202025.01.2020 - 00:03
45050Kanclerz dr inż. Aleksander Socha25.01.2020 - 00:04
284Nr 178/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.25.01.2020 - 00:04
1310Nr 803 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201625.01.2020 - 00:04
15315Biuro Kontroli Wewnętrznej25.01.2020 - 00:04
34010Biblioteka Uniwersytecka25.01.2020 - 00:05
8877Kompetencje Prorektora ds. Kadr25.01.2020 - 00:05
1964Decyzja Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia25.01.2020 - 00:05
73Nr 622 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, ze zmianami25.01.2020 - 00:06
2748Nr 99 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Braniewie25.01.2020 - 00:06
3134Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych25.01.2020 - 00:06
1505Nr 720 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę podmiotom zewnętrznym określonych aktywów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w celu prowadzenia przez te podmioty działalności w zakresie dializoterapii25.01.2020 - 00:06
1727Nr 28/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych25.01.2020 - 00:06
177Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji... 25.01.2020 - 00:07
2809Nr 110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)25.01.2020 - 00:07
2058Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2016/201725.01.2020 - 00:07
11708Wydział Bioinżynierii Zwierząt25.01.2020 - 00:07
562Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)....25.01.2020 - 00:08
3074Nr 350 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych25.01.2020 - 00:08
2962Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.25.01.2020 - 00:08
106Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki25.01.2020 - 00:08
2650Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201625.01.2020 - 00:09
611UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII25.01.2020 - 00:09
2464Nr 55/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum”25.01.2020 - 00:09

Łącznie 24220353 odwiedzin dla wszystkich podstron.