Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
679Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych21.09.2020 - 17:53
17155Wydział Teologii21.09.2020 - 17:53
1252Struktura Szkoły Zdrowia Publicznego21.09.2020 - 17:53
1770Decyzja Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych21.09.2020 - 17:53
58208PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI21.09.2020 - 17:53
3650Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200721.09.2020 - 17:53
2528Zarządzenie Nr 43 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.21.09.2020 - 17:53
2498Nr 442 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Julity DUNALSKIEJ21.09.2020 - 17:53
3330Źródła finansowania majątku 2005/200621.09.2020 - 17:53
2374Nr 770 z dnia 14 października 2011 roku w sprawie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej21.09.2020 - 17:53
3133Źródła finansowania inwestycji 2006/200721.09.2020 - 17:53
3647Źródła finansowania inwestycji 2005/200621.09.2020 - 17:53
3065Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200721.09.2020 - 17:53
3489Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200621.09.2020 - 17:53
2786Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201121.09.2020 - 17:53
4115Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201121.09.2020 - 17:53
6174Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego21.09.2020 - 17:53
4523Zasady i tryb przyjmowania21.09.2020 - 17:53
4523Zasady i tryb przyjmowania21.09.2020 - 17:53
2662 Protokół Nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku21.09.2020 - 17:53
2637Nr 45/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich21.09.2020 - 17:53
8568 Studia niestacjonarne 2009/201021.09.2020 - 17:53
1291Nr 53/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii21.09.2020 - 17:53
5464Nr 59/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie praktyk studenckich21.09.2020 - 17:53
249127 grudnia dniem wolnym od pracy21.09.2020 - 17:53
459Nr 145/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 17:53
2151Nr 92/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii21.09.2020 - 17:53
3405Nr 268 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 17:53
2572Nr 375 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony21.09.2020 - 17:53
475Nr 522 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda21.09.2020 - 17:54

Łącznie 26976229 odwiedzin dla wszystkich podstron.