Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
67DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii19.09.2019 - 00:15
1834Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany składu Komisji Bioetycznej19.09.2019 - 00:15
1026Nr 6 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie szkoły publicznej "XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie19.09.2019 - 00:15
100821Szukaj pracownika19.09.2019 - 00:15
846Nr 16/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów19.09.2019 - 00:16
4075w roku akademickim 2007/200819.09.2019 - 00:16
235Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii19.09.2019 - 00:16
1883Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2010/201119.09.2019 - 00:16
2808Nr 298 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”19.09.2019 - 00:16
2893Nr 109 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie urządzenia terenu Biblioteki Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 00:17
2470Nr z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych19.09.2019 - 00:17
9666Pomoc do BIP UWM19.09.2019 - 00:17
1996Nr 53/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zasad przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 00:17
3916Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy19.09.2019 - 00:17
18587Wydział Nauk Ekonomicznych19.09.2019 - 00:18
39806Redakcja19.09.2019 - 00:18
1558Nr 705 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Morskiej Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraina19.09.2019 - 00:19
2007Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni 19.09.2019 - 00:19
2451UCHWAŁA Nr 1004 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny BRZOZOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.09.2019 - 00:19
6431Schemat organizacyjny19.09.2019 - 00:19
22470Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego19.09.2019 - 00:20
3339Nr 610 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania..."19.09.2019 - 00:20
2532Nr 109/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok19.09.2019 - 00:20
2127Nr 761 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie instalacji dygestorium oraz pieca muflowego w laboratorium Katedry Pszczelnictwa przy ul. Słonecznej 48”19.09.2019 - 00:20
2984Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe19.09.2019 - 00:20
2112Nr 455 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dy19.09.2019 - 00:20
2453Nr 596 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Tomasza KUROWSKIEGO19.09.2019 - 00:21
1520Nr 422 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 24 z dnia 21 września 2012 roku19.09.2019 - 00:21
2354Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów 19.09.2019 - 00:21
2564Nr 186 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Jadwigi WIERZBOWSKIEJ19.09.2019 - 00:21

Łącznie 22844950 odwiedzin dla wszystkich podstron.