Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
319Nr 67/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych18.04.2021 - 17:15
3855Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu18.04.2021 - 17:16
1071Nr 80/2017 z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” 18.04.2021 - 17:16
271Nr 44 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim18.04.2021 - 17:16
919Nr 416 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda18.04.2021 - 17:16
885Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.04.2021 - 17:17
1250Nr 100/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201918.04.2021 - 17:17
687Nr 5/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zamówienia publiczne i podatki pośrednie”18.04.2021 - 17:18
13495Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201518.04.2021 - 17:18
573Nr 508 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu” 18.04.2021 - 17:18
979Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0018.04.2021 - 17:18
993S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ALEI UNIWERSYTECKIEJ18.04.2021 - 17:18
28218Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego18.04.2021 - 17:18
2216Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eurokody w budownictwie”18.04.2021 - 17:18
5920Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych18.04.2021 - 17:18
2638Nr 405 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja18.04.2021 - 17:18
1235Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku18.04.2021 - 17:19
2659Nr 728 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kompetenz – und Innovationszentrum für StanzTechnologie Dortmund e. V., Niemcy18.04.2021 - 17:19
14715Rada Biblioteczna18.04.2021 - 17:19
12922Rzecznik Patentowy18.04.2021 - 17:19
3253STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:21
20065XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie i Gimnazjum Nr 23 Akademickie18.04.2021 - 17:21
3294STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku18.04.2021 - 17:21
3420STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie18.04.2021 - 17:21
8060Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej18.04.2021 - 17:21
3424STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:21
41661PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM18.04.2021 - 17:21
3864S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:22
3467S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w przepisach dotyczących zawodów adwokata i radcy prawnego18.04.2021 - 17:22
25915Dział Obsługi Projektów Europejskich 18.04.2021 - 17:22

Łącznie 28946315 odwiedzin dla wszystkich podstron.