Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3267Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 09.08.2020 - 06:28
3267UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DZIAŁU PŁAC10.08.2020 - 05:28
3269Protokół nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 r.08.08.2020 - 04:45
3269Nr 185 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obr. ew. nr 160, 118, 125, 113 m. Olsztyn09.08.2020 - 19:25
3271Nr 120 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania 09.08.2020 - 23:22
3272Nr 256 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2008-201208.08.2020 - 20:51
3273Nr 59 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 02:21
3273Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 02:00
3275Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe07.08.2020 - 05:21
3275Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony10.08.2020 - 11:36
3276S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w przepisach dotyczących zawodów adwokata i radcy prawnego10.08.2020 - 01:53
3278Nr 746 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska lektora i zatrudnieniu na tym stanowisku na czas określony mgr Magdaleny CIERACH10.08.2020 - 04:59
3280Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie08.08.2020 - 03:51
3280Nr 224 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Nutri-Bio-Chemiczne10.08.2020 - 10:20
3281Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo10.08.2020 - 03:36
3284Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 07:32
3285Nr 145 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 09.08.2020 - 11:32
3288Nr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”10.08.2020 - 05:18
3289Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu10.08.2020 - 09:47
3292Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.09.08.2020 - 18:10
3292Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000110.08.2020 - 08:55
3295Protokół nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2007 r.07.08.2020 - 19:40
3295Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...09.08.2020 - 16:17
3299Źródła finansowania majątku 2005/200610.08.2020 - 02:58
3301Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 09.08.2020 - 01:05
3301Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201608.08.2020 - 18:39
3303Zarządzenie nr 3 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura"09.08.2020 - 20:57
3307Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat09.08.2020 - 14:33
3308Nr 163 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy10.08.2020 - 05:58
3308Decyzja Nr 8 z dnia 12 maja 2008 r . w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.10.08.2020 - 06:55

Łącznie 26498439 odwiedzin dla wszystkich podstron.