Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3176Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201626.10.2020 - 05:39
3177Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej25.10.2020 - 01:16
3178Nr 193 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 160 m. Olsztyn26.10.2020 - 06:40
3178Nr 175 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu26.10.2020 - 03:40
3178Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2008/200924.10.2020 - 19:32
3179Nr 195 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności gruntów w obr. 118 i 15225.10.2020 - 01:25
3179Nr 254 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze23.10.2020 - 00:31
3179Nr 702 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Pawła JANISZEWSKIEGO26.10.2020 - 03:05
3179umowa zlecenia w języku angielskim26.10.2020 - 06:45
3181Nr 98 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadbałtyckich25.10.2020 - 20:11
3181Protokół Nr 27 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku25.10.2020 - 23:19
3181Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku25.10.2020 - 02:28
3182P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie26.10.2020 - 05:54
3182Nr 434 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów26.10.2020 - 01:02
3182Nr 678 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Jurija DOBRIAŃSKIEGO26.10.2020 - 05:19
3183Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.10.2020 - 06:21
3183Nr 98/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 25.10.2020 - 16:20
3183Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów25.10.2020 - 06:22
3185Zarządzenie Nr 7/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury Studenckiej22.10.2020 - 22:16
3186Nr 325 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji25.10.2020 - 17:45
3187Nr 730 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c.26.10.2020 - 07:52
3188Nr 79 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prow25.10.2020 - 17:23
3190Nr 184 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obr. ew.153 m. Olsztyn24.10.2020 - 14:17
3191Nr 267 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.22.10.2020 - 21:37
3192Nr 107 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy26.10.2020 - 06:11
3194Nr 219 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Purda25.10.2020 - 22:22
3197Nr 182 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów w obr. ewid. nr 152 m. Olsztyn24.10.2020 - 01:22
3199Zadania inwestycyjne 2005/200625.10.2020 - 15:41
3199Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior23.10.2020 - 18:04
3200Nr 45 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Słowacja25.10.2020 - 10:33

Łącznie 27327966 odwiedzin dla wszystkich podstron.