Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8135Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.18.09.2019 - 02:27
8223Organizacja roku akademickiego 2007/200818.09.2019 - 23:27
8249Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.19.09.2019 - 07:05
8254LISTA ELEKTORÓW18.09.2019 - 22:21
8256Punkt pralniczy18.09.2019 - 20:13
8304 Studia niestacjonarne 2009/201016.09.2019 - 12:34
8360Kompetencje Prorektora ds. Kadr19.09.2019 - 02:03
8386Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii18.09.2019 - 20:14
8414Studia niestacjonarne 2008/200918.09.2019 - 20:10
8430Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej18.09.2019 - 19:47
8450Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 19.09.2019 - 05:37
8477Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych18.09.2019 - 13:47
8540Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych19.09.2019 - 02:53
8552Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów18.09.2019 - 17:12
8623Rada Wydziału Teologii18.09.2019 - 19:41
8658Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 19.09.2019 - 07:45
8710Władze Wydziału Nauki o Żywności19.09.2019 - 09:17
8749Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych19.09.2019 - 02:47
8763Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 19.09.2019 - 08:25
8844Współpraca Międzynarodowa18.09.2019 - 20:02
8890Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201319.09.2019 - 03:18
8925Wydział Nauk o Środowisku18.09.2019 - 13:01
8941ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 18:25
8992Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201718.09.2019 - 17:33
9024Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku19.09.2019 - 06:16
9027Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”19.09.2019 - 00:27
9083Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 19.09.2019 - 08:38
9124Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu19.09.2019 - 06:17
9127Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni18.09.2019 - 22:53
9186Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej18.09.2019 - 08:14

Łącznie 22847623 odwiedzin dla wszystkich podstron.